Szakkönyv katalógus


Nótári Tamás: A jognak asztalánál…

1111 jogi regula és szentencia latinul és magyarul
A jogi műveltség mindmáig megköveteli a latin regulák és szentenciák használatát: frappáns rövidséggel fejezhetjük ki az egyébként csak hosszadalmasan körülírható tartalmakat, tekintélyt kölcsönözhetünk véleményünknek, megtakaríthatjuk az indoklás olykor feleslegesnek látszó fáradtságát...
A kötetbe felvett 1111 jogi szentencia, proverbium és regula több jogág figyelembe vételével, a történeti korokon átívelő igénnyel került összeválogatásra. Sorrendjük a latin eredetik alfabetikus rendjét követi a forrás és a szerző feltüntetésével. A tárgymutatóval is rendszerezett gyűjtemény céljai között a jogi karok római jog- és latin oktatásához nyújtandó hozzájárulás éppúgy szerepelt, mint a szélesebb körű jogi ismeretterjesztés.

adatlap