Szakkönyv katalógus


Közjogi Szemle

Folyóirat
Szerkesztők: Ivancsics Imre dr., Kiss László dr., Ádám Antal dr., Chronowski Nóra dr., Kilényi Géza dr., Kocsis Miklós dr., Petrétei József dr., Somogyvári István dr., Dr.Szalayné dr. Sándor Erzsébet, Kisfaludy Zoltán dr., Kukorelli István dr., Tóth Judit dr., Bodnár László dr., Sulyok Gábor dr., Fábián Adrián dr.

A HVG-ORAC Kiadó KÖZJOGI SZEMLE címmel negyedévenként megjelenő, új szakmai folyóiratot indított 2008 márciusától. Az új lap olyan aktuális, a társadalom széles körét érintő témákat elemez a gyakorlat számára hasznosítható módon, amelyek a közjoggal foglalkozó szakembereket mindennapi munkájuk során is foglalkoztatják. A folyóirat célja, hogy tájékoztasson a közjog - főleg az alkotmányjog, a közigazgatási jog és a nemzetközi közjog - tárgykörében született tudományos eredményekről, az alkotmányosság és az önkormányzatiság komplex követelményeiről és a gyakorlat által felvetett jelenbeli problémákról, ezzel is ösztönözve a kérdésekre illetve a szükségletekre adható lehetséges válaszok áramlását.

adatlap