Szakkönyv katalógus


Szeibert Orsolya : Az élettársak és vagyoni viszonyaik

különös tekintettel a magyar ítélkezési gyakorlatra és a házasságon kívüli partnerkapcsolatok szabályozási megoldásaira Európában

A házasság mellett folyamatosan nő a házasságon kívüli partnerkapcsolatok, s azok között is az élettársi viszonyok száma. Egyre gyakrabban találkoznak vele a gyakorló jogászok, természetesen elsősorban akkor, amikor a kapcsolat megszűnik. Az élettársi viszony megszűnése, különösen, ha a felek szakítják meg életközösségüket, rendkívül sok jogi problémát keletkeztet s ezek elsősorban vagyoni jellegűek. A hatályos Ptk. igen szűkszavúan rendezi az élettársak vagyoni viszonyait, így számos nehézség merült és merül fel a mindennapokban. A problémák várhatóan nem szűnnek meg az új Ptk. Családjogi Könyvének – egyelőre bizonytalan időpontban történő - hatálybalépése esetén sem, különösen azért nem, mert a „hagyományos” élettársi viszony továbbra is a partnerek együttélésével keletkezhet. A kötet érintőlegesen tér ki a bejegyzett élettársi viszony jelenségére, de részletesen mutatja be a mind az élettársi viszonyt, mind a bejegyzett élettársi kapcsolatot érintő múltbeli és jelenre kiható jogszabályi változásokat, továbbá külön figyelmet szentel az 1998 óta tartó kodifikációs javaslatoknak, elképzeléseknek, a 2009. évi CXX törvény elemzésének.

adatlap