Szakkönyv katalógus


Dr. Nagy Ferenc: A magyar büntetőjog általános része

Második, átdolgozott kiadás

A büntetőjog általános részi tankönyv új közzététele a 2008-ban megjelent kiadás újbóli átdolgozása és kiegészítése. A folytonos törvényi és egyéb változások a büntetőjogi tankönyv íróját is kötelezik egyes részek, részletek átdolgozására, a módosítások figyelembevételére. Az előző 2008. évi kiadás óta számos törvényi változás érintette és érinti a tankönyv anyagát. Ezek közül elsősorban a Btk.-t átfogó módon módosító 2009. évi LXXX. törvényt (büntető novella) és legutóbb a 2010. évi LVI. törvényt kell, illetve lehet kiemelni és megemlíteni. A 2009. évi büntető novella révén – egyebek mellett – külön szabályozást kapott a Btk.-ban a közvetett tettesség, az ún. megelőző jogos védelem, módosult a jogos védelem, a tevékeny megbánás; alapvetően átalakult a szankciórendszer, továbbá jelentősen módosultak a büntetéskiszabás szabályai. A 2010. évi hivatkozott törvény pedig újból bevezeti a középmértékű büntetéskiszabást és parttalan szigorral lép fel az erőszakos többszörös visszaesőkkel szemben. A büntetőjoghoz kapcsolódóan más törvényi módosulás is érintette az általános rész tananyagát, mint például a bűnügyi nyilvántartás tekintetében a 2009. évi XLVII. törvény. Az elmúlt időszakban több büntető jogegységi határozat született a Legfelsőbb Bíróság részéről, amelyek közül néhány határozat büntetőjog általános részi kérdésekre is vonatkozott, mint például a büntetés végrehajtása elévülésének félbeszakadására a 4/2008. BJE; a pénzbüntetés elévülésével kapcsolatos az 5/2008. BJE; avagy a részben felfüggesztett szabadságvesztést kiszabó külföldi ítélet elismerésekor a feltételes szabadság tartamával kapcsolatban az 1/2010. BJE. A Btk. általános részének a kézirat lezárása idején hatályos szabályai – a korábbi kiadásokhoz hasonlóan – beépültek a tankönyvbe és vastag betűvel kerültek kiemelésre. A büntető törvénykönyvön kívüli egyéb törvényi rendelkezések dőlt, vastag betűvel íródtak. Kézirat lezárásának dátuma: 2010. július 2.

adatlap