Szakkönyv katalógus


Dr. Zanathy János: A kormánytisztviselők jogállása

Jogszabálygyűjtemény

2010. július 6-án hatályba lépett a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény, melynek következtében a korábban a köztisztviselői karhoz tartozó, a központi igazgatásban és a központi igazgatás területi szerveinél dolgozó köztisztviselők jogállása a törvény erejénél fogva átalakult kormánytisztviselői jogviszonnyá. A kormánytisztviselők jogi helyzetét a rájuk vonatkozó speciális törvényi rendelkezések mellett a Ktv. (köztisztviselők jogállásáról szóló törvény) minden olyan rendelkezése is szabályozza, amely nem áll ellentétben a kormánytisztviselőkről szóló törvénnyel. A jogalkalmazók és a jogkeresők helyzetét tovább nehezíti, hogy a Ktv-ben tételesen felsorolt esetekben a köztisztviselők tekintetében is alkalmazandók a Munka Törvénykönyvének rendelkezései. Így a kormánytisztviselők jogállását három egymásra épülő és együtt alkalmazandó joganyag írja le. A kiadó és a szerkesztő a jogkereső közönség helyzetét kívánta megkönnyíteni azzal, hogy a három törvény rendelkezéseit logikai és jogtechnikai eszközökkel egymásba fűzte, a szorosan egymáshoz kapcsolódó jogintézményeknél a három törvény szabályozása együtt kerül bemutatásra. Felhívjuk a „Magyar munkajog I-IV. – Kommentár a gyakorlat számára“ című kapcsos kiadványunk előfizetőinek szíves figyelmét, hogy a jelen jogszabálygyűjtemény tartalma a Kommentár 2010. júliusi pótlapcsomagban megküldött, új „B/2“ részében is megtalálható.

adatlap