Szakkönyv katalógus


Dr. Gajduschek György, Dr. Hajnal György: Közpolitika

A „közpolitika” kifejezés a kormányzat valamely társadalmi problémára adott, többé-kevésbé szisztematikus válaszára utal. Egy másik meghatározás szerint: a közpolitikai folyamat során a kormányok politikai vízióikat programokba és intézkedésekbe ültetik át, azért, hogy „eredményeket”, azaz a mindennapi életben szükséges változásokat valósítsanak meg. A politológus számára pedig a közpolitika a politika tartalmi oldala; egy-egy probléma megoldására alkalmazott politikai irányvonal. Ilyen értelemben beszélünk gazdaságpolitikáról, szociálpolitikáról, agrárpolitikáról, romapolitikáról, stb. A közpolitika fogalma Magyarországon csak az utóbbi évtizedben vált ismertté, előbb a szakemberek szűkebb köre, majd a szélesebb közönség előtt. „Nyugaton” a kormányzati tevékenység értelmezése – a tudományban és a közbeszédben egyaránt – jelentős részben a „közpolitika” fogalmi kereteiben zajlik. Egy adott kormányzat értékelése, legalábbis részben, az általa működtetett közpolitikák eredményességéről és hatékonyságáról folytatott vita keretei között történik. Ez a könyv megismertet a közpolitikai szemlélettel és annak lényeges elemeivel: a közpolitika fogalmával, a közpolitikai szereplőkkel és a közpolitikai eszközökkel, de mindenekelőtt magával a közpolitikai folyamattal annak tényleges működésében; vagyis ahogy a közpolitikák különféle politikai szereplők, a magán- és csoportérdekek, a civil szervezetek és az állampolgárok értékítéleteinek kölcsönhatásában kialakulnak és megvalósulnak. A kötet gyakorlati orientáltságú – abban az értelemben, hogy segítséget, konkrét technikákat is ajánl a közpolitikák kialakításához és megvalósításához. Éppen ezért haszonnal forgathatják mindazok, akik a közszektorban – mindenekelőtt a közigazgatásban, a közszolgáltatások menedzseri pozícióiban, önkormányzati képviselőként, egy civil szervezet képviseletében – dolgozva részt kívánnak venni a közpolitikák formálásában vagy megvalósításában, de azok is, akik egyszerűen csak szeretnék jobban megérteni, hogyan születnek és hatnak az őket is érintő, közügyekben hozott döntések.

adatlap