Szakkönyv katalógus


Dr. Harsági Viktória: Kézbesítés a polgári jogvitákban határok nélkül

A bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítésének jogi szabályozása komoly változásokon megy át napjainkban. Hazai viszonylatban az utóbbi évek törvénymódosításai teremtették meg az elektronikus kézbesítés lehetőségét, szabályozták a kézbesítési vélelem megdöntésének kérdéskörét. Számos más európai megoldáshoz hasonlóan nálunk is szerephez jutottak a bírósági végrehajtók a kézbesítést illetően. A külföldi fél részére történő kézbesítés egyszerűsítését célozta a jogalkotó a kézbesítési megbízott intézményének bevezetésével. A könyv az elektronikus kézbesítés itthon felmerülő gyakorlati problémái mellett az elektronikus eljárásokat korábban bevezető, s így nagyobb tapasztalattal bíró európai államok megoldásaiból is ízelítőt ad. A címben jelzett „határok nélküliség” egyik vetületét ennek a témának a feldolgozása jelenti. A „határok nélküliség” másik vetülete a bírósági iratok külföldre történő kézbesítése, mely a nemzetközi jogsegély egy tipikus formája. Bár e kérdés kardinális szerepet játszik a körvonalazódó Európai Igazságügyi Térségben is, és az európai polgári eljárásjognak is fontos eleme, a téma tudományos igényű feldolgozása mindezidáig elmaradt. A hiánypótló mű monografikus jelleggel dolgozza fel a témával kapcsolatban felmerülő elméleti és gyakorlati kérdéseket, figyelemmel az Európai Bíróság gyakorlatára is.

adatlap