Szakkönyv katalógus


Dr. Gárdos Péter: Tanulmányok a fiduciárius biztosítékok köréből

A kötet arra vállalkozik, hogy az új Polgári Törvénykönyv apropóján felidézze a fiduciárius hitelbiztosítékokkal kapcsolatos viták legfőbb állomásait, ezzel egyrészt fogódzót nyújtva a hatályos szabályozáson alapuló gyakorlat számára, másrészt pedig de lege ferenda javaslatot téve a fiduciárius biztosítékoknak az új Polgári Törvénykönyvben való szabályozására. A kötet szerzői között bírák, egyetemi oktatók, kutatók és ügyvédek egyaránt megtalálhatóak, így a vizsgált témákat elméleti és gyakorlati oldalról egyaránt sikerül körüljárni. Az első részben szereplő tanulmányok általánosságban vizsgálják a fiduciárius biztosítékok alkalmazásának célját, a felek rendelkezésére álló eszközöket és a fiduciárius biztosítékok érvényességét. A második részben újraközölt tanulmányok az egyes fiduciárius hitelbiztosítékok, a biztosítéki célú engedményezés, a vételi jog, a visszavásárlási jog, a tulajdonjog-fenntartás és az önálló zálogjog problémáit veszik górcső alá. A dologi biztosítékok valódi értéke az adós fizetésképtelensége esetén mutatkozik meg. A harmadik rész ezért azt elemzik, hogy mennyit érnek a fiduciárius biztosítékok az adós fizetésképtelensége esetén. A kötetet reményeink szerint a témával megismerkedni kívánókon túl haszonnal forgathatják azok az ügyvédek, banki jogtanácsosok, közjegyzők és más jogalkalmazók, akik a mindennapok során kapcsolatba kerülnek a hitelbiztosítékokkal, mivel a kötetből megismerhetőek a hitelbiztosítékok problémái, valamint az is, hogy az egyes fiduciárius biztosítékokat hogyan ítélik meg a bíróságok a ma hatályos Ptk. alapján.

adatlap