Szakkönyv katalógus


Dr. Sárközy Tamás : A SZOCIALIZMUS, A RENDSZERVÁLTÁS ÉS AZ ÚJKAPITALIZMUS GAZDASÁGI CIVILJOGA 1945-2005

A monográfia a magyar gazdasági civiljog elmúlt 50 évének jogalkotását és jogi elméletét elemzi, a II. világháború végétől az Európai Unióba való belépésünkig. Hogyan alakult ki a szovjet típusú gazdasági jog Magyarországon? Milyen volt a gulyáskommunizmus gazdasági joga? Milyen szerepet játszott a gazdasági jog a rendszerváltozás folyamatában? Milyen fejlettségi fokon áll jelenleg a magyar gazdasági civiljog nemzetközi összehasonlításban és melyek a jövőbe vezető fejlődési tendenciái? Ezekre a kérdésekre kíván válaszolni Sárközy Tamás személyes élményekkel is ízesített, sajátos jogtörténeti munkája. A szerző szerint a magyar gazdasági jog fejlődésében a két rendszerváltozás (1949, illetve 1990) ellenére is a folyamatosság volt a domináló. Véleménye szerint a szocialista gazdasági jognak is jelentős eredményei voltak, a magyar gazdasági reform jogfejlődése pedig megalapozta a rendszerváltozást. A jognak is jelentős szerepe volt abban, hogy a gazdasági rendszerváltozás Magyarországon két évvel megelőzte a politikait. A rendszerváltozás folyamatában a szerző részletesen elemzi a privatizáció jogát, illetve az európai uniós jogharmonizáció szerepét a mai magyar gazdasági jog kialakulásában.

adatlap