Szakkönyv katalógus


Bárdos Péter dr., Menyhárd Attila dr. : Kereskedelmi jog

A kereskedelmi jog a jogtörténet korai középkor óta állandó szereplője, bizonyos korszakaiban a jogfejlődés motorja és egyes kereskedelmi kódexek a jogtörténet kiemelkedő jelentőségű mérföldkövei. A kereskedelmi jog ma újult erővel, megnövekedett súllyal van jelen az európai jogalkotásban, ám új, a piacgazdaság elvárásainak megfelelő tartalommal, amely szemléletét tekintve az angolszász „business law”-val rokonítható. Az új megközelítés és új tartalom jegyében született ez a könyv, amelyben a szerzők a kereskedelmi jogot mint a gazdasági, piaci folyamatok zavartalanságát biztosítani hivatott magánjogi és közjogi eszközök, intézmények rendszerét tárgyalják. A mű első része a kereskedelmi jog alanyainak jogállását, „státuszjogát” és a verseny-, fogyasztó-, befektető- és hitelezővédelem legfontosabb eszközeit és intézményeit, míg második része a kereskedelmi jog dologi és kötelmi jogi vonatkozásait tárgyalja, bemutatva a gazdaságban leggyakrabban alkalmazott szerződéstípusok fő jellemzőit is. A könyv felhívás a téma iránt érdeklődő jogászok számára egy izgalmas szellemi kalandban való részvételre, amellett, hogy az ELTE Jogi Továbbképző Intézet kereskedelmi jogi posztgraduális képzésének tananyaga, a szerzők szándéka szerint gondolatébresztő, a gazdaságot érintő jogalkotási és jogalkalmazási problémák felvetésére, megvitatására és megoldására serkentő olvasmány.

adatlap