Szakkönyv katalógus


Horváth Zoltán dr., Tar Gábor : Nemzetközi szervezetek kislexikona

A Nemzetközi szervezetek kislexikona című kiadvány a nemzetközi szervezetek és a hozzájuk kapcsolódó fontosabb fogalmak lexikon jellegű definíciótára, a gyakorlati munkához eligazodást biztosító praktikus segédanyag. A kislexikon három fejezetre tagolódik. Elsőként az ENSZ-t és a hozzá kapcsolódó intézményeket, fogalmakat tárgyalja a kötet, majd külön fejezet foglalkozik az euro-atlanti térség szervezeteivel, melynek alfejezetét képezi többek között az Európai Unió is. A kiadvány harmadik fejezete az egyéb jelentős kormányközi nemzetközi szervezeteket fogja össze. Az olvasó megismerheti az intézmények céljait, tevékenységét, felépítését, illetve a hozzájuk kapcsolódó fontosabb fogalmakat. Ajánljuk a kiadványt azoknak, akik átfogó képet szeretnének kapni a nemzetközi szervezetek világpolitikában betöltött helyzetéről, továbbá azoknak, akik lexikonszerű, könnyen kereshető információkra vágynak e témakörben.

adatlap