Szakkönyv katalógus


Dr. Gellérthegyi István : Környezetvédelem 2002-2007

A környezetvédelmi ügyekkel foglalkozó jogi, közigazgatási szakemberek jogalkalmazói munkájuk során nap mint nap találkoznak olyan kérdésekkel, amelyekre a válasz a jogszabályok írott szövegéből nem olvasható ki. Az újonnan elfogadott jogszabályok körüli értelmezési nehézségek, illetve a régebbi jogszabályok modern jogszabályi környezettel való összhangjának a megteremtése olyan problémákat vet fel, amelyekre csak az egységes joggyakorlat tud megfelelő megoldásokat kialakítani. A környezetvédelmi tárgyú közigazgatási ügyeknek mára már széleskörű gyakorlata alakult ki. Számos olyan bírói ítélet született, amely a jogszabályok alkalmazása szempontjából alapvető jelentőségű. Ezen eseti döntések nagyban hozzájárulnak a környezetvédelmi jogalkalmazás egységes gyakorlatának a kialakításához. A környezetvédelmi közigazgatási perek bírói gyakorlata, amely ilyen eseti döntések gyűjteményét tartalmazza, azzal a céllal készült, hogy útmutatást nyújtson egyes gyakran felmerülő jogértelmezési kérdések megoldásához, egyben segítségül szolgáljon az egységes környezetvédelmi joggyakorlat kialakításához.

adatlap