Szakkönyv katalógus


Dr. Lőricz Lajos : A közigazgatás alapintézményei - Harmadik, átdolgozott kiadás

Az állam túlnyomó részét a közigazgatás adja, a közigazgatási szervek gondoskodnak a társadalmi szükségletek többségének kielégítéséről, a közigazgatás megismerése az állampolgári jogok hasznos gyakorlásához nélkülözhetetlen előfeltétel. Könyvünk a közigazgatással foglalkozó tudományok eredményeire támaszkodva, a külföldi összehasonlítás és magyar történelmi fejlődés tanulságainak értékelésével mutatja be e központi államszerkezet társadalmi helyét, viszonyát a politikához és a gazdasághoz. Részletesen elemzi a közigazgatás központi és helyi szerveiben érvényesülő politikai, szervezési elveket, jogi előírásokat, csakúgy, mint a szervek tevékenységének formáit, módjait és korlátait. Jelentős terjedelmet szentel a közigazgatás személyi állományának az elemzésére, igazolva a több évszázados felismerést: a közigazgatás minősége mindenekelőtt tisztviselőinek felkészültségétől függ. A könyv harmadik, átdolgozott kiadása elemzi a magyar közigazgatási rendszerben 2010 májusa óta végbement változásokat is. Kézirat lezárása: 2010. október 1.

adatlap