Szakkönyv katalógus


Dr. Török Gábor : A magyar társasági jog alapjai - Második, javított kiadás

A társasági jog – jellegénél fogva – a viszonylag gyorsan változó jogterületek közé tartozik. Érthető ez, hiszen a gazdasági élet folyamatainak változásaira, illetve e folyamatok kívánt irányba való terelésére időről időre szükséges a tételes jogi normák „finomhangolása”. Az első kiadás megjelenése óta eltelt négy év, hazai illetve Uniós joganyagának változásai szükségessé tették a második javított kiadás elkészítését. Ugyanakkor rendkívül fontos szempont volt, hogy a könyv terjedelme alapvetően ne változzék, hiszen vélhetőleg a munka összefogottsága, viszonylagos rövidsége és emiatt könnyen kezelhetősége nagyban hozzájárult a könyv sikeréhez, amit egyebek között az is jelez, hogy a teljes első kiadás már 2009-ben elfogyott. Bár elsődlegesen a könyv tanulmányi célokat szolgál, de gyakorlat orientáltsága és közérthetősége miatt a szélesebb, nem csak szakmai közönség érdeklődésére is számot tarthat.

adatlap