Szakkönyv katalógus


Dr. Anka Tibor : A megújult hagyatéki eljárás

2011. január 1. napjával a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII. 4.) számú igazságügyi miniszteri rendeletet felváltotta a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény. A hagyatéki eljárás egészére koherens szabályozást adó új jogszabály eddig nem ismert jogintézményeket (mint például a másodlagos öröklési vita, a hagyatéki eljáráshoz kapcsolódó közvetítői eljárás vagy a hagyatéki eljárás megismétlése tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzése) és fogalmakat (mint a kieséses örökös, az igénylő, a hagyaték-átadási teher, vagy az úgynevezett „hagyatéki per”) vezet be, valamint részletesen szabályoz eddig alig rendezett jogintézményeket (például a biztosítási intézkedések, a végrendeleti végrehajtó vagy a végrendelettel létesíteni rendelt alapítvány jogi helyzete a hagyatéki eljárásban). A könyv kommentár jelleggel, gyakorlatias módon mutatja be az új törvény rendelkezéseit.

adatlap