Szakkönyv katalógus


Dr. Kiss Daisy, Dr. Rónay Zoltán, Dr. Sántha Ágnes, Dr. Szabó Péter : Különleges perek - Kérdések és válaszok a Polgári perrendtartás Különös Részéből

A szerző a kötetben tételszerűen, a Különös Rész-beli személyállapotbeli perek, a közigazgatási perek, a sajtó-helyreigazítási perek, a munkajogi perek, az iparjogvédelmi perek, a választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránti perek, a gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek és szövetkezetek határozatainak bírósági felülvizsgálatára irányuló perek, a végrehajtási eljárással összefüggésben indítható perek szabályait, valamint a polgári eljárásjog egyes nemzetközi vonatkozásait tartalmazza. A könyv célja, hogy segítséget nyújtson a polgári perjogból kollokviumra, szigorlatra, szakvizsgára készülőknek egyaránt. A kézirat lezárása: 2010. december 31.

adatlap