Szakkönyv katalógus


A Magyar Munkajog I-IV.

Kommentár a gyakorlat számára, Harmadik kiadás
SZERZŐK: Fekete Zsuzsanna dr., Pál Lajos dr., Radnay József dr., Tallián Blanka dr., Zanathy János dr.

A magyar munkajoggal hivatásszerűen foglalkozó szakemberekhez (jogászok, gazdasági vezetők stb.) szól A Magyar Munkajog című mű. Ez a munka rendszeresen megújítva tárja a használó elé a magyar munkajog hatályos jogszabályait, mindenekelőtt a Munka Törvénykönyvét (Mt.), a köztisztviselői és a közalkalmazotti törvényt (Ktv., Kjt.), valamint e törvényekhez kapcsolódó egyéb munkajogi jogszabályokat (Flt., Mvt., Met. stb.), megjelölve a módosító jogszabály-helyeket is. Ezzel biztosítja a mindenkori jogi állapot gyors feltárását. Ezen túlmenően a munka kiterjed az egyes rendelkezésekkel kapcsolatos bírósági döntések, fontosabb álláspontok rendszerbe foglalására és ismertetésére s ezzel könnyen megismerhetővé teszi a felsőszintű ítélkezési gyakorlatban érvényesülő tényleges jogot. Mindennek rövidebb időközökben esedékes felülvizsgálat alapján történő kiegészítését, napra késszé tételét biztosítja a kiadó. Az újabb eljárási jogszabályok korlátozzák a korábban fel nem használt szempontokra való hivatkozást. Ezért rendkívül fontos és időszerű, hogy az eljáró személy mielőbb teljes körűen ítélje meg a jogi helyzetet, s ennél a hatályos jogszabályt és annak a bírói gyakorlatban kialakult értelmezését vegye alapul. Ennél nyújt elengedhetetlennek mondható segítséget A MAGYAR MUNKAJOG - Kommentár a gyakorlat számára. Hasonlóképpen egyre többször fordul elő, hogy a jogi kérdés megítélésénél nemcsak a magyar jogalkotó által alkotott jogot, hanem az Európai Unió jogát is alkalmazni kell. Ezzel kapcsolatban is értékes segítséggel szolgál e kapcsos szerkezetű könyv. A könyv a munkajogi szakember számára elengedhetetlen munkaeszköz.

Tartalomjegyzék:

adatlap