Szakkönyv katalógus


Gazdaság és Jog

Folyóirat
Szerkesztő: Balog Lajosné dr., Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr. (főszerkesztő), Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2010-ben tizennyolcadik éve jelenik meg, állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalomjegyzék:

adatlap