Szakkönyv katalógus


Családi Jog

Folyóirat

Szerkesztők: Kõrös András dr. (fõszerkesztõ), Dr. Bencze Lászlóné, Dr. Grád András, Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

A HVG-ORAC Kiadó 2003 tavaszán indította háromhavonta megjelenő, Családi Jog című folyóiratát, mely a következő igényeknek igyekszik megfelelni: - foglalkozni a jogászok és a családjogi ügyekben eljáró más szakemberek által felvetett gyakorlati kérdésekkel, segíteni azok megoldását, - információt és tájékoztatást nyújtani az országos és a nemzetközi családjogi gyakorlatról, - lehetővé tenni a jogalkalmazási kérdések magas szintű megvitatását, - biztosítani a családjog jövőbeli fejlődését elősegítő, előremutató szakmai gondolatok közlését. A jogi tárgykör nem korlátozódik a szűk értelemben vett családjogra, hanem a családdal foglalkozó, a családot, a gyermekek jogait érintő valamennyi jogterületre kiterjed (pl. a család alkotmányos védelmére, a polgári jogban a személyek jogára stb.), illetve olyan cikkeket, tanulmányokat közöl a folyóirat, amelyek a családjog "segédtudományainak" témáihoz tartozik (pl. származástani vizsgálatok, pszichológiai és pszichiátriai szakkérdések stb.).

Tartalomjegyzék:

adatlap