Szakkönyv katalógus


Polgári Jog I-IV.

Kommentár a gyakorlat számára, Második kiadás

SZERZŐK: Baranyai János dr., Bíró György dr., Gellért György dr. (lektor), Harmathy Attila dr., Kaszainé dr. Mezey Katalin dr., Kazay László dr., Kisfaludi András dr., Kovács László dr., Köles Tibor dr., Kőrös András dr., Murányi Katalin dr., Petrik Ferenc dr., Sárközy Tamás dr., Sőth Lászlóné dr., Szentiványi Iván dr., Vékás Lajos dr., Vezekényi Ursula dr., Völgyesi Lászlóné dr., Wellmann György dr., Zlinszky János dr., Takáts Péter dr.

A HVG-ORAC Kiadó könyve egyedülállóan, egyetlen munkában tartalmazza a teljes polgári joganyagot. A kapcsos könyv értelmezi a polgári jog alapját képező Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezéseinek tartalmát, bemutatja a különböző tudományos állásfoglalásokat az egyes kérdésekben összehasonlító kitekintéssel az angolszász és a német jogra is, a több ezer bírósági határozat feldolgozásával pedig ismerteti az irányadó bírósági gyakorlatot. A kiadvány emellett feldolgozza a Ptk.-hoz kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit is, így többek között a gazdasági társaságokról, az egyesületekről, a szövetkezetekről, az egyházakról, az értékpapírokról, a váltóról, a szerzői jogról, védjegyekről és szabadalmakról, a lakásbérletről, társasházakról szóló jogszabályok hatályos rendelkezéseit, segítve ezzel a polgári jog összetett rendszerében való könnyebb eligazodást a gyakorló jogászok számára.

Tartalomjegyzék:

adatlap