Szakkönyv katalógus


Büntetőeljárás jog I-III.

Kommentár a gyakorlat számára, Második kiadás

SZERZŐK: Akácz József dr., Belegi József dr., Belovics Ervin dr., Berkes György dr., Czine Ágnes dr., Dr. Máziné dr. Szepesi Erzsébet, Kónya István dr., Láng László dr., Márki Zoltán dr., Mészár Róza dr., Molnár Gábor dr., Némethné dr. Bokor Klára, Soós László dr., Rabóczki Ede dr.

Kiadványunk, a Büntetőeljárás jog, kommentár a gyakorlat számára megbízható segítséget nyújt a jogalkalmazóknak ahhoz, hogy a büntetőeljárással kapcsolatos rendelkezéseket helyesen és egységesen értelmezzék. A kommentár feldolgozza a Be. rendelkezéseivel kapcsolatos bírói gyakorlatot, különös tekintettel a Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiumának véleményeire is, valamint a megfelelő helyen utal a Be. végrehajtási jogszabályainak és a büntetőeljárást érintő más jogszabályok rendelkezéseire. A kiadvány azzal is segíti a jogalkalmazókat, hogy függeléke magában foglalja a Be.-hez szorosan kapcsolódó két fontos jogszabályt: a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény, valamint az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvény magyarázatát. Az új Be. intézményei és rendelkezései megfelelnek a nemzetközi emberi jogi elveknek. A Be. 2006. évi módosítása újabb fordulatot jelentett a magyar büntetőeljárási rendszer alakulásában. A kétfokú fellebbezési rendszer bevezetése nagymértékben megváltoztatta a bírói hatásköröket. A másodfokú és a harmadfokú bíróság hatáskörének pontos elhatárolása érdekében nyilvánvalóan sok új jogértelmezési kérdést kellett tisztázni. Említést kell tenni két új, 2006-ban bevezetett jogintézményről: a közvetítői eljárásról és a távoltartásról is. A közvetítői eljárás ösztönözni kívánja (kisebb bűncselekmények esetében) az elkövető és a sértett megállapodását. Ez lehetővé teszi a sértett kárának gyors megtérítését, a terhelt pedig mentesül a büntetőjogi felelősség alól. Az új szabályok 2007. január 1-jén léptek hatályba; részletes magyarázatukra később kerül sor. A távoltartás mint új eljárási kényszerintézkedés lehetővé teszi, hogy a bíróság - az eljárás sikere és a sértett védelme érdekében -kötelezze a terheltet arra, hogy a lakását meghatározott időre hagyja el, illetve a sértettel ne tartson kapcsolatot. Az említett jogintézmények bevezetése és számos más tervezett módosítás nyilvánvalóan sok új és nem egyszerű jogértelmezési kérdést eredményezett, illetve eredményez majd. Ezek helyes megoldásához a kommentár következő pótlapcsomagjai nélkülözhetetlenek.

Tartalomjegyzék:

adatlap