Szakkönyv katalógus


Polgári eljárásjog I-III. - Kommentár a gyakorlat számára

Kommentár a gyakorlat számára, Második kiadás

SZERZŐK: Berkesné dr. Dancs Mária, Bessenyeiné dr. Varga Katalin, Gabányi Józsefné dr., Gáspárdy László dr., Gellért György dr. (lektor), Havasi Péter dr., Kaszainé dr. Mezey Katalin dr., Kazay László dr., Harsági Viktória dr., Kengyel Miklós dr., Kovács László dr., Kozma György dr., Köles Tibor dr., Kőrös András dr., Osztovits András dr., Petrik Ferenc dr., Radnay József dr., Sőth Lászlóné dr., Szabó Imre dr., Szőke Irén dr., Török Judit dr.

A kommentár bemutatja - a legfrissebb módosításokra is figyelemmel - a hatályos joganyagot a vonatkozó magyarázatokkal, a Legfelsőbb Bíróság állásfoglalásait, iránymutató eseti döntéseit és jogegységi határozatait, valamint a kialakult bírói gyakorlatot, ezáltal biztosítva azt, hogy az élő joganyag kerüljön bemutatásra. A jogalkalmazók munkájának megkönnyítése érdekében a kiadványban külön fejezetek foglalkoznak a Pp.-n kívüli különleges peres eljárásokkal, mint például a gazdasági társasági határozatok bírósági felülvizsgálatával, továbbá a nem peres eljárásokkal, mint amilyen a cégeljárás, a csőd-, a felszámolási és a végelszámolási eljárások, a hagyatéki eljárás.

Tartalomjegyzék:

adatlap