Szakkönyv katalógus


Magyar Büntetőjog I-II-III.

Kommentár a gyakorlat számára, Második kiadás

SZERZŐK: Berkes György dr., Kiss Zsigmond dr., Kónya István dr., Molnár Gábor dr., Rabóczki Ede dr., Akácz József dr., Belegi József dr., Katona Sándor dr., Márki Zoltán dr., Mészár Róza dr.

A magyar jogalkalmazók és a büntetőjog iránt érdeklődők már több mint 10 éve használják a Magyar Büntetőjog, Kommentár a gyakorlat számára c. kiadványunkat. A kézikönyv az "élő" magyar büntetőjog részletes és szakszerű összefoglalása. Nemcsak a Btk. rendelkezéseit értelmezi, hanem utal az egyes rendelkezésekkel kapcsolatos bírói gyakorlatra is. A könyv megjelenése óta a Btk. számos jogintézménye és rendelkezése módosult. A törvényhozás figyelembe vette az alapvető emberi jogokat biztosító nemzetközi egyezmények elveit és szabályait, és már Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozása előtt is gondoskodott arról, hogy a magyar büntetőjog szabályai egyre inkább megfeleljenek az európai normáknak. Az ilyen irányú kodifikációs tevékenység folytatódik. A kiegészítések és módosítások eredményeként a Btk. általában véve megfelel a kor igényeinek. A bűnözés új megjelenési formái ellen hatékonyabb fellépést segítik a szervezett bűnözésre, a pénzmosásra, a tiltott pornográf termékekre, a jogi személlyel szembeni intézkedésekre, a kábítószerrel visszaélésre az emberkereskedelemre vagy az emberrablásra vonatkozó új vagy módosított rendelkezései, büntetőjogi korlátokat szab az egészségügyi beavatkozásoknak és kutatásoknak stb. A külföldi és a magyar tapasztalatok alapulvételével az elmúlt években lényegesen módosultak a környezet védelmére, valamint a gazdasági bűncselekményekre vonatkozó büntetőjogi szabályok. A bűnözés új formáinak megjelenése, a magyar büntetőjog intézményeinek átalakulása, korszerűsödése számos jogértelmezési nehézséget okozott és okoz. Ezek megoldásához a kommentár a rövid időközökben kiadott, a jogszabályi változásokat idejében követő pótlapcsomagokkal folyamatosan segítséget nyújt. A jogalkalmazást azzal is könnyíti, hogy tartalmazza a Legfelsőbb Bíróság összes büntetőjogi tárgyú és ma is hatályos testületi állásfoglalásának és jogegységi határozatainak teljes szövegét.

Tartalomjegyzék:

adatlap