Szakkönyv katalógus


Bárdos Péter dr., Bárdos Rita dr., Hubalek, Andrea, Mag.Franz J. Heidinger: Angol- amerikai jogi nyelv

Második, átdolgozott, bővített kiadás

Az elmúlt években egyre intenzívebbé váltak a külkereskedelmi kapcsolatok, és sokszor a külföldi és nemzetközi cégekkel való szerződések megkötése során még a leggyakorlottabb szakembereknek is problémát okoz a jogi terminológia helyes és pontos fordítása. Ez a kiadvány e probléma megoldásához nyújt segítséget azzal, hogy fogalom-meghatározásokat, magyarázatokat és példákat ad az angol-amerikai jogrendben használatos fontosabb és gyakoribb jogi kifejezésekhez. A könyv első kiadásának fogadtatása rendkívül kedvező volt, ezért a Szerzők és a Kiadó elhatározták, hogy megjelentetik a könyv második, átdolgozott kiadását, hogy a kibővített magyar-angol és angol-magyar szószedetekkel még inkább segíthessék az angol/amerikai ügyfelekkel és jogintézményekkel dolgozó jogászok munkáját. A kiadványban ismertetett témák: Szerződések joga, Társasági jog, Biztosítási jog, Választott bíráskodás, Számvitel, Könyvvizsgálat, Adójog, Szellemi alkotások joga, Szabadalmak joga, védjegyjog, szerzői jog.

Tartalomjegyzék:

adatlap