Szakkönyv katalógus


Dr. Sőth Lászlóné: Öröklés a családban

A törvényes öröklés és a köteles rész

A kiadvány ismerteti a törvényben meghatározott öröklési rendet: a leszármazók, a házastárs, a felmenők és az oldalági rokonok öröklésére vonatkozó szabályokat, az osztályrabocsátás intézményét és az örökbefogadással létrejött rokoni kapcsolat öröklési jogi következményeit. Foglalkozik a törvényes öröklés általános szabályai alól kivételt jelentő ági örökléssel és a házastársnak a törvényen alapuló haszonélvezeti jogával, az ún. özvegyi joggal. A könyv második része a köteles résznek mint a legközelebbi hozzátartozókat az örökhagyó rendelkezése ellenére is megillető – a törvényen alapuló – részesedésnek a szabályait tárgyalja, beleértve a köteles résztől való megfosztás, a kitagadás lehetőségét is. A szerző a bonyolult öröklési szabályokat jól áttekinthető, ábrákon illusztrált példákkal mutatja be, és az egyes témáknál ismerteti a Ptk. hatálybalépése óta eltelt több mint negyven év alatt kialakult bírósági gyakorlatot is.

adatlap