Szakkönyv katalógus


Dr. Nagy Ferenc: Tanulmányok a Btk. Általános Részének kodifikációjához

A könyv tartalma felöleli a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) Általános Része alapvető jelentőségű és fontosságú kérdéseinek elemző, jogösszehasonlító, gyakorlati jogalkalmazási bemutatását. Az egyes témákhoz kapcsolódóan de lege ferenda kodifikációs javaslatokat fogalmaz meg a szerző. A közelmúltban publikált és új tanulmányokat egyaránt tartalmazó kötet az Általános Rész anyagának mind a bűncselekménytani (felelősségtani) kérdésköreit, mind a szankciórendszerét érinti, sőt ez kiegészül a büntetés-végrehajtás helyzetét elemző írásokkal. Az első tanulmány az utóbbi évtized büntetőjog-alkotásának általános részi jellemzőit, jellegzetességeit tekinti át. A bűncselekménytani témák köréből olyan fontos büntetőjogi problémákkal foglalkozik az író, mint a bűncselekmény törvényi fogalma, súly szerinti felosztása, a büntethetőségi akadályok szabályozása, a jogos védelem, a végszükség, a vegyes bűnösség. A szankciótani témák tárgyalásánál a hangsúly a szabadságvesztés, a munkabüntetések és a vagyonelkobzás sokoldalú bemutatására helyeződik. Újszerű és aktuális gondolatokat olvashatunk a veszélyes visszaesőkkel szembeni fellépésről. E rész végén a büntetések és az intézkedések jövőbeni szankciórendszerbeli alakulásának vázolása található meg. A büntetés-végrehajtási tanulmányok keretében a börtönnépesség alakulását befolyásoló tényezőkre, a fogvatartotti ráta elemzésére, az elektromosan felügyelt házi őrizet jogösszehasonlító bemutatására helyeződik a hangsúly. Dogmatikai, jogösszehasonlító megközelítés, világos és markáns megfogalmazások, korszerű tudományos felfogás jellemzik a neves szerző művét. Az alkotó eddigi munkássága és személye garancia arra, hogy az olvasók kitűnő kötetet vehetnek kezükbe. A könyv nem csupán a büntetőjoggal foglalkozó elméleti és gyakorló jogászok, hanem az egyetemi hallgatók körében is érdeklődésre tarthat számot.

Tartalomjegyzék:

adatlap