Szakkönyv katalógus


Ítélõtáblai Határozatok

Szerkesztők: Lábady Tamás dr., Lukács Zsuzsanna dr., Heidrich Gábor dr.

A bírósági szervezet részeként 2003. július 1-jétől a fővárosban, Szegeden és Pécsett, 2005. január 1-jétől pedig Debrecenben és Győrött megkezdték működésüket az ítélőtáblák. Az új négyfokú bírósági rendszerben az ügyek jelentős része az ítélőtáblákon válik jogerőssé.

A jogalkalmazóknak a jövőben figyelemmel kell lenniük arra, hogy a fővárosi és a megyei bíróságok elsőfokú határozataival szemben előterjesztett jogorvoslati kérelmeket ma már a Legfelsőbb Bíróság helyett az ítélőtáblák bírálják el, emiatt a joggyakorlat alakításának rendkívül fontos fórumaivá váltak az új fellebbviteli bíróságok.

Az "Ítélőtáblai Határozatok" kiadvány célja, hogy az öt ítélőtábla jogggyakorlatának teljes keresztmetszetét adja minden ügyszakban.

A hetedik évfolyamában járó döntvénytár az ítélőtáblák által büntető, polgári, gazdasági és közigazgatási ügyszakban hozott legfontosabb, a joggyakorlatot leginkább orientáló határozatokat, valamint a kollégiumi állásfoglalásokat teszi közzé.

Az ítélőtáblák döntéseit az öt bírósági elnökből álló Szerkesztőbizottság válogatja, a döntvénytár szerkesztésében részt vesznek a bíróságok kollégiumvezetői is.

adatlap