Szakkönyv katalógus


Dr. Petrik Ferenc: Ingatlan-nyilvántartás - Kommentár a gyakorlat számára, Második, átdolgozott bővített kiadás

Kommentár a gyakorlat számára, Második, átdolgozott bővített kiadás

Az ingatlan-nyilvántartás szabályai alapvetően megváltoztak. A közigazgatási-hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) ugyanis megváltoztatta az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) tartalmát. A földhivtali eljárásban 2005. november 1. napjától a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni, attól eltérni, csak a Ket. felhatalmazása alapján lehet. Ezt a "hozzáigazítást" végezte el a 2005. évi CXXII. törvény, amely 2006. január 1. napján lépett hatályba. Ez a törvény számos más fontos rendelkezéssel egészítette ki az ingatlan-nyilvántartási eljárás szabályait (így változtak az ingatlanoknak a tulajdonjog fenntartással történő eladására vonatkozó szabályai, megszűnik a tartós földhasználat, más a széljegy jogi hatása stb.). A Kommentár második, bővített kiadása tartalmazza az ingatlan-nyilvántartási eljárás hatályos (módosított és kiegészített) szövegét, a végrehajtási rendeleteket, valamint az erre vonatkozó magyarázatot. 2005. november 1. napjától változtak a közigazgatási perekre vonatkozó szabályok is, így a földhivatali határozatok bírósági felülvizsgálata is e rendelkezések szerint történik. A Kommentár feldolgozza az ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó legújabb, iránymutató legfelsőbb bírósági gyakorlatot.

adatlap