Szakkönyv katalógus jogtörténet


Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve
1200 Ft
Dr. Csonkaréty Károly
A magyar történelem 1100 éve a jogforrások tükrében
600 Ft
Dr. Kecskés László
A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben
8 500 Ft
Verebics János szerkesztő
Eörsi Gyula Emlékkönyv
6 930 Ft
Dr. Gecsényi Lajos, Dr. Máthé Gábor
Sub clausula 1920/1947
2500 Ft
Dr. Gecsényi Lajos, Dr. Máthé Gábor
Sub clausula 1956
1500 Ft
Dr. Gecsényi Lajos, Dr. Máthé Gábor
Sub clausula 1989
3500 Ft