Szakkönyv katalógus versenyjog


Dr. Tóth András
Az elektronikus hírközlés és média gazdasági szabályozásának alapjai és versenyjogi vonatkozásai
4000 Ft
Gazdaság és Jog
33 540 Ft (2011. évi éves elõfizetés)
Kaszainé dr. Mezey Katalin dr., Zavodnyik József dr., ...
Magyar fogyasztóvédelmi és reklámjog
7 800 Ft
Magyar Jog
18240 Ft (2011. évi éves elõfizetési díj)
Richard Whish
Versenyjog
6500 Ft
Versenyjogi jogsértések esetén érvényesíthető magánjogi igények
6400 Ft