Szakkönyv katalógus HVG-Orac


Dr. Hollán Miklós
Vagyonelkobzás
4700 Ft
Dr. Csűri Éva
Vagyoni értékű jogok és a gazdasági jog egyes kérdései a házassági vagyonjogban
7500 Ft
Dr. Berke Barna, Dr. Futó Gábor, ...
Vezetők kézikönyve
9400 Ft
Dr. Lapsánszky András
A hírközlés közszolgáltatási-közigazgatási rendszerének fejlődése és szerkezeti reformja
6 500 Ft
Richard Whish
Versenyjog
6500 Ft
Dr. Juhász Zsuzsanna, Dr. Karsai Krisztina, ...
A Magyar Büntetőjog Különös Része
7900 Ft
Dr. Lőrincz Lajos
Közigazgatási eljárásjog
5040 Ft
Dr. Gellérthegyi István
Az engedély szerepe a környezetvédelemben
5800 Ft
Dr. Wopera Zsuzsa
Európai Családjog
4600 Ft
Dr. Gál Judit, Dr. Kiss Gábor, ...
A végelszámolási eljárás
6300 Ft
Dr. Sárközy Tamás
Sportjog
6200 Ft
A bírósági végrehajtás
8500 Ft
Dr. Lajtár István
A büntetesvégrehajtás garancia és kontrollrendszere Magyarországon
4800 Ft
Belányi Márta, Csalló Krisztina, ...
A helyi önkormányzatok
6 100 Ft
Dr. Paczolay Péter, Dr. Trócsányi László , ...
Alkotmánybírósági szemle
A folyóirat előfizetési díja a 2010. évre: 10500 Ft (2 szám)
Dr. Blutman László
Az Európai Unió joga a gyakorlatban
6800 Ft
Büntető eljárásjog
7500 Ft
Dr. Molnár Gábor
Gazdasági bűncselekmények
9800 Ft.