Munkajog - a Jogi Fórum munkajogi tanácsadó rovata

A végkielégítésre való jogosultság szempontjából mely időszakot nem kell figyelembe venni?

2011.12. 3.

Egy munkavállalónk 3 évig fizetés nélküli szabadságon volt gyermeke gondozása miatt, 2011. októberben állt újra munkába. A munkaviszonya összesen 4 éve áll fenn. A cégünknél átszervezést hajtunk végre, ezért rendes felmondással meg fog szűnni az ő munkaviszonya is. A végkielégítés számításánál melyik időszakot kell, illetve nem kell az ő esetében figyelembe venni?

Az Mt. irányadó rendelkezése szerint a végkielégítésre való jogosultság szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadságot, kivéve a közeli hozzátartozó, valamint a tíz éven aluli gyermek gondozása, ápolása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartamát.

Ez lényegében azt jelenti, hogy ha az érintett munkavállaló gyermeke tíz éven aluli, úgy a gyermek gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság idejét teljes egészében figyelembe kell venni a végkielégítés számítása szempontjából. Ha Önök a munkaszerződésben az Mt.-ben foglaltaktól eltérően nem rendelkeztek a munkavállaló javára, úgy a kérdésben érintett munkavállalójukat – amennyiben a végkielégítésre való jogosultság egyéb feltételei fennállnak – a jelen esetben 1 havi végkielégítés illeti meg.

Az oldal tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak.
Kérjük olvassa el a Jogi Fórum felhasználási feltételeit.