Munkajog - a Jogi Fórum munkajogi tanácsadó rovata

Miként módosul a kismamák felmondási védelme az új Mt. hatályba lépése után?

2012.05.29.

Gyermeket szeretnénk, de tudom, hogy az anyagi körülményeink miatt nem tudok három évig fizetés nélküli szabadságon maradni. Felmondhat-e nekem a munkáltatóm, ha a gyermek három éves kora előtt ismét munkába állok? Meddig véd engem a törvény?

A várandósság, a 24 hetes szülési szabadság és az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés tartamára változatlanul felmondási védelem illeti meg a munkavállalót. Változás, hogy ez utóbbi esetben csak a kezelés megkezdésétől számított első hat hónapra illeti meg a nőt a védelem.

A várandósság jelenleg még objektív felmondási védelmet jelent a munkavállaló számára, vagyis a munkavállaló akkor is felmondási védelem alatt áll, ha a várandóság tényéről a munkáltatót a felmondás közlésekor nem tájékoztatja. Ez viszont 2012. július 1-től változni fog.

Az új Mt. kimondja, hogy a várandósságra és a reprodukciós eljárásban történő részvételre, mint felmondási védelmi okra csak akkor hivatkozhat a munkavállaló 2012. július 1-jét követően, ha a felmondás közlését megelőzően erről a munkáltatót tájékoztatta.

Lényeges változás a felmondási védelem terén, hogy a gyermek hároméves koráig csak akkor áll védelem alatt a munkavállaló, ha fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe. Ha viszont úgy dönt, hogy visszatér a munkába, akkor a felmondási védelem megszűnik. Ebben az esetben a gyermek hároméves koráig is megszüntethető lesz a munkavállaló munkaviszonya (rendes) felmondással, viszont csak bizonyos korlátozásokkal. E felmondási korlátozások a gyermek hároméves koráig nemcsak az anyát védik, hanem a gyermeket egyedül nevelő apát is. A felmondási korlátok a következőek:

Az anya vagy a gyermekét egyedül nevelő apa munkaviszonyát a munkavállaló magatartására hivatkozással akkor lehet felmondással megszüntetni, ha ez olyan súlyos ok, mely azonnali hatályú (rendkívüli) felmondási oknak felel meg. Ha pedig a munkáltató a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból kíván felmondással élni, akkor a munkáltatónak először meg kell vizsgálnia, hogy van-e olyan betöltetlen munkakör, mely a munkavállaló képességének, végzettségének és gyakorlatának megfelel. Ha igen, akkor ezt a munkakört fel kell ajánlani a munkavállalónak. Ha a munkavállaló a felajánlott munkakört elfogadja, akkor a munkaszerződését módosítani kell, és a foglalkoztatás a módosított munkaszerződés alapján fog történni. Ha a munkavállaló bármilyen okból kifolyólag nem fogadja el a felajánlott munkakört, akkor a munkáltató élhet a munkavállaló képességére illetve a működési okra alapított felmondással.

Dr. Goda Mark
Goda Ügyvédi Iroda
www.goda-legal.hu

Az oldal tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak.
Kérjük olvassa el a Jogi Fórum felhasználási feltételeit.