Munkajog - a Jogi Fórum munkajogi tanácsadó rovata

Korlátozható a felmondás lehetősége?

2012.05.29.

Amennyiben az új Mt. hatályba lépése után kötünk munkaszerződést a munkavállalóval, valóban korlátozhatjuk egy bizonyos időre a felmondás jogát?

Miközben a jelenleg hatályos Mt. nem teszi lehetővé, hogy a felek megállapodjanak a rendes felmondás korlátozásáról, az új Mt. szerint a munkaszerződésben a felek megállapodhatnak abban, hogy a munkaviszony annak kezdetétől legfeljebb egy évig nem szüntethető meg felmondással. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a munkaviszony létesítésétől számított legfeljebb egy évig a munkáltató és a munkavállaló a közöttük fennálló munkaviszonyt csak közös megegyezéssel, illetve a feltételek fennállása esetén azonnali hatályú felmondással szüntetheti meg.

6. Valóban másként alakul a felmondási idő, ha a munkavállaló, illetve a munkáltató mond fel?

Tudomásunk szerint az új Mt. hatályba lépése után másként alakul a felmondási idő attól függően, hogy a munkavállaló vagy a munkáltató szünteti meg a munkaviszonyt felmondással. Ezt lehetőség szerint el szeretnénk kerülni, ezért az a kérdésünk, hogy eltérően megállapodhatunk-e a munkavállalókkal?

Az új Mt. differenciál a felek között a felmondási idő mértékét illetően. A jelenleg hatályos Mt. szerint a felmondási idő a törvényben meghatározott évek során mindkét fél számára egyaránt változik. Ezzel szemben az új Mt. 69. § (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy a felmondási idő mértéke a munkavállaló számára 30 nap, miközben a 69. § (2) bekezdés pedig csak a munkáltatóra nézve írja elő a felmondási idő meghosszabbodását a munkaviszony tartamának megfelelően. Vagyis főszabályként a munkaviszonyban töltött évek után továbbra is nő a felmondási idő mértéke, azonban kizárólag munkáltatói felmondás esetén.

Természetesen nem kizárt, hogy a felek a munkavállalóra irányadó 30 napos felmondási időtől, illetve a munkáltatóra irányadó felmondási időtől eltérjenek és hosszabb, legfeljebb hathavi (a jelenleg hatályos Mt. szerinti egy év helyett) felmondási időben állapodjanak meg a munkaszerződésben. A munkavállalóra főszabályként irányadó 30 napos felmondási időnél hosszabb felmondási időt a munkavállaló számára kollektív szerződés is megállapíthat. Sőt a kollektív szerződés megállapíthat a munkáltatóra nézve rövidebb felmondási időt is. Határozott idejű munkaviszony esetén az eltérő megállapodásnál figyelni kell arra, hogy a felmondási idő legfeljebb a határozott idő lejártáig tart.

Dr. Goda Mark
Goda Ügyvédi Iroda
www.goda-legal.hu

Az oldal tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak.
Kérjük olvassa el a Jogi Fórum felhasználási feltételeit.