Az Országgyűlési Könyvtár elektronikus hírlevele - 2006. évfolyam I. szám

A tartalomból

Elolvasásra ajánljuk...

Szente Zoltán: Európai alkotmány- és parlamentarizmus-történet : 1945-2005.
Budapest : Osiris, 2006. - 723 p. / OGYK jelzet: 597.592 EU KK, 597.593 Deák KK, 597.598 KTO KK, 597.710 KK III/373

A könyv a hasonló című kötet folytatásaként Európa alkotmány-történetét a második világháború végétől egészen napjainkig vezeti tovább. Különlegessége, hogy a hazai és nemzetközi szakirodalomban jelenleg nincs ilyen típusú, az egész korszak európai alkotmánytörténetét átfogó és magyarázó, tudományos igényű mű. A kötet a tárgyalt korszakot több periódusra osztja, a kontinens országainak alkotmányfejlődését külön-külön, illetve régiók szerint mutatja be. Az utolsó fejezet pedig, mintegy összefoglalásképpen, az 1945 utáni európai konstitucionalizmus fő alkotmányos intézményeit tekinti át komparatív módszerrel. A könyv használatát tárgy- és névmutató, a téma további feldolgozását gazdag szakirodalmi áttekintés segíti. A kötet fejezetei:
 • 0.Bevezetés - A történelem, összehasonlító alkotmányjog és politikatudomány határán
 • 1.A második világháborútól a hidegháborúig
 • 1.1.A második világháború következményei és hatásai az európai államok közjogi rendszereire
 • 1.2.Nyugat-Európa alkotmányos fejlődése az 1945-öt követő években
 • 1.3.Kelet- és Közép-Európa: a népi demokráciák kialakulása és alkotmányos rendszere
 • 2.Európa alkotmánytörténete az 1950-es évektől a kommunizmus bukásáig
 • 2.1.1950-1989: Európa alkotmányfejlődése a hidegháború korszakában
 • 2.2.Nyugat-Európa
 • 2.3.A dél-európai diktatúrák és a demokratikus átmenetek alkotmánytörténete
 • 2.4.Az Európai Gazdasági Közösség: egy szupranacionális alkotmányos rendszer felé
 • 2.5.Közép- és Kelet-Európa
 • 3.Az európai alkotmányosság jelenkortörténete (1989-től napjainkig)
 • 3.1.A kommunista rendszerek bukása és a demokratikus átmenetek Közép- és Kelet-Európában
 • 3.2.Nyugat-Európa alkotmányfejlődése 1990-től
 • 3.3.Az Európai Unió megalakulása és az út az Alkotmányos Szerződésig
 • 4.Európa alkotmányos intézményei
 • 4.1.Alkotmány és alkotmányosság a XX. század második felében
 • 4.2.Az államhatalom területi megosztása Európában: egységes és szövetséges államok
 • 4.3.Államformák és államfői hatalom Európában
 • 4.4.Az európai kormányformák fejlődésének fő irányai a második világháború óta
 • 4.5.A modern parlamentek Európában
 • 4.6.A közvetlen demokrácia intézményei: választások és népszavazások
 • 4.7.Az európai igazságszolgáltatás és az alkotmánybíróságok
 • 4.8.Az emberi és állampolgári jogok mint alkotmányos alapjogok

Bemutatkozás

Az Országgyűlési Könyvtár a törvényhozás könyvtára, ugyanakkor nyilvános országos jogi szakkönyvtár is. Műemlék környezetben modern szolgáltatásokkal vár minden 18 év feletti magyar és külföldi állampolgárt. Az első alkalommal történő, valamint az olvasójegy érvényességének lejártát követő első belépéséhez előzetes bejelentkezés szükséges, melyet a könyvtár honlapján történő webes regisztrációval lehet megtenni.

A könyvtár fő gyűjtőkörei az állam- és jogtudomány, a politikatudomány és a modern kori egyetemes történelem. A könyvtár a hazai szakirodalmat ezekben a témákban a teljességre törekedve, a külföldi szakirodalmat pedig a lehető legszélesebb körben gyűjti. E mellett az újkori egyetemes történelem, a magyar történelem, a közgazdaságtan, a szociológia és a statisztikatudomány kiadványait válogatva gyűjti a könyvtár.

Különlegessé teszik a könyvtárat gyűjteményei. A Magyar Parlamenti Gyűjteményben Magyarországon a legnagyobb teljességgel érhetők el a magyar és az erdélyi országgyűlések történeti dokumentumai, e mellett válogatva gyűjti a könyvtár egyes külföldi országok parlamentjeinek dokumentumait. Az Országgyűlési Könyvtárban működik az ENSZ Letéti Gyűjtemény és az Európai Unió Letéti Gyűjteménye is. A könyvtár gyűjti a szervezetek hivatalos kiadványait, valamint a rájuk vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalmat. A könyvtár gyűjteményeinek sorában becses helyet foglal el a muzeális könyvek gyűjteménye, amely megközelítőleg 8000 művet tartalmaz és amelynek egy része már digitális formában is elérhető.

A könyvtár állománya több mint 700 ezer kötet. A 130 férőhelyes nagy olvasóteremben 30 számítógépes munkaállomás áll az olvasók rendelkezésére és közel 40 000 kötetes kézikönyvtári állományban lehet böngészni.

A könyvtár folyamatosan bővülő online katalógusa elérhető a honlapon. A katalógusban a könyvek, az időszaki kiadványok és a gyűjtemények dokumentumai mellett kereshetők többek között a könyvtárba beérkező magyarországi jogi szakfolyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent cikkek és tanulmányok is.

A kutatást több digitális gyűjtemény és társadalomtudományi online adatbázis is segíti.

Elérhetőségek

Országgyűlési Könyvtár, 1055 Budapest Kossuth tér 1-3.
Tel.: 441-4468
E-mail: info@ogyk.hu
Web: http://www.ogyk.hu