Az Országgyűlési Könyvtár elektronikus hírlevele - 2009. évfolyam XIII. szám

A tartalomból

AKTUÁLIS

  • Teljes szövegű folyóiratcikkek a Magyar jogi adatbázisban
  • Hatvan éve alakult meg a NATO
KÖNYVAJÁNLÓ
  • Cikkek, tanulmányok, könyvek a NATO-ról
ÚJ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSAINK
  • RefWorks
  • Oxford Scholarship Online
GYŰJTEMÉNYEINK
  • Egy ötven évvel ezelőtti propaganda-akció: a tanácsköztársasági különgyűjtemény
HÍREK AZ EURÓPAI UNIÓ KEZDEMÉNYEZÉSEIRŐL
  • Tudja Ön, mivel szolgálja érdekeit a szociális Európa?
KÖNYVAJÁNLÓ
  • Válogatás az Európai Unió szociális politikájáról szóló dokumentumokból
MINDENNAPJAINK
  • Folytatódnak a felújítási munkák a Könyvtárban – részleges nyitva tartás

A Magyar jogi adatbázis bővülése

2008 januárjában újultak meg, s váltak korszerűbb formában használhatókká az Országgyűlési Könyvtár jogi adatbázisai. A hazai és külföldi szakirodalmat feldolgozó, egyedülálló elektronikus gyűjtemény egyelőre még csak a könyvtár olvasói gépein érhető el, de hosszú távú céljaink között szerepel, hogy az érdeklődők a könyvtár honlapján keresztül, online formában is használhassák majd ezeket az anyagokat.

A legújabb fejlesztéssel azt kívánja elérni a könyvtár, hogy a magyar jogi tanulmányok digitalizált, teljes szövegű formában is elérhetőkké váljanak. Első lépésként a Jogállam című folyóirat 1901 és 1918 között megjelent számai váltak elérhetővé a Magyar jogi adatbázisban. Az itt megjelent cikkek leírásánál új felirat jelent meg az egyes tételeknél: az „Internet-cím”. Ugyanebben a sorban látható a digital.ogyk.hu/Jogallam /jogallam, melyre kattintva letölthetőkké váltak a cikkek. A fejlesztések révén már idén elérhetővé válik e folyóirat rögzített cikkei egészen megszűnéséig, 1938-ig.

Bemutatkozás

Az Országgyűlési Könyvtár a törvényhozás könyvtára, ugyanakkor nyilvános országos jogi szakkönyvtár is. Műemlék környezetben modern szolgáltatásokkal vár minden 18 év feletti magyar és külföldi állampolgárt. Az első alkalommal történő, valamint az olvasójegy érvényességének lejártát követő első belépéséhez előzetes bejelentkezés szükséges, melyet a könyvtár honlapján történő webes regisztrációval lehet megtenni.

A könyvtár fő gyűjtőkörei az állam- és jogtudomány, a politikatudomány és a modern kori egyetemes történelem. A könyvtár a hazai szakirodalmat ezekben a témákban a teljességre törekedve, a külföldi szakirodalmat pedig a lehető legszélesebb körben gyűjti. E mellett az újkori egyetemes történelem, a magyar történelem, a közgazdaságtan, a szociológia és a statisztikatudomány kiadványait válogatva gyűjti a könyvtár.

Különlegessé teszik a könyvtárat gyűjteményei. A Magyar Parlamenti Gyűjteményben Magyarországon a legnagyobb teljességgel érhetők el a magyar és az erdélyi országgyűlések történeti dokumentumai, e mellett válogatva gyűjti a könyvtár egyes külföldi országok parlamentjeinek dokumentumait. Az Országgyűlési Könyvtárban működik az ENSZ Letéti Gyűjtemény és az Európai Unió Letéti Gyűjteménye is. A könyvtár gyűjti a szervezetek hivatalos kiadványait, valamint a rájuk vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalmat. A könyvtár gyűjteményeinek sorában becses helyet foglal el a muzeális könyvek gyűjteménye, amely megközelítőleg 8000 művet tartalmaz és amelynek egy része már digitális formában is elérhető.

A könyvtár állománya több mint 700 ezer kötet. A 130 férőhelyes nagy olvasóteremben 30 számítógépes munkaállomás áll az olvasók rendelkezésére és közel 40 000 kötetes kézikönyvtári állományban lehet böngészni.

A könyvtár folyamatosan bővülő online katalógusa elérhető a honlapon. A katalógusban a könyvek, az időszaki kiadványok és a gyűjtemények dokumentumai mellett kereshetők többek között a könyvtárba beérkező magyarországi jogi szakfolyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent cikkek és tanulmányok is.

A kutatást több digitális gyűjtemény és társadalomtudományi online adatbázis is segíti.

Elérhetőségek

Országgyűlési Könyvtár, 1055 Budapest Kossuth tér 1-3.
Tel.: 441-4468
E-mail: info@ogyk.hu
Web: http://www.ogyk.hu