Az Országgyűlési Könyvtár elektronikus hírlevele - 2009. évfolyam XV. szám

A tartalomból

AKTUÁLIS

  • Befejeződött az olvasóterem felújítása
  • 150 éve született Benedek Elek
KÖNYVAJÁNLÓ
  • Benedek Elek művei – cikkek, tanulmányok, dokumentumok az íróról
ÚJ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSAINK
  • Történelem az Oxford Scholarship Online-on
  • SAGE HSS: 400 tudományos folyóirat gyűjteménye
GYŰJTEMÉNYEINK
  • Deák Ferenc könyvtára
HÍREK AZ EURÓPAI UNIÓRÓL
  • Írország szavaz októberben
KÖNYVAJÁNLÓ
  • Válogatás a Lisszaboni Szerződésről szóló dokumentumokból

MINDENNAPJAINK

Európai Fogyasztói Központ
  • Magyarországon

Az Európai Unió egyik legfontosabb célja az egységes belső piac megteremtése. Az egységes piac feltételeinek azonban nem csupán makrogazdasági szinten kell teljesülnie, hanem a fogyasztók részére is. Ahhoz azonban, hogy a fogyasztók is részesülhessenek az egységes piac nyújtotta előnyökből, alapvetően szükséges azoknak az intézményeknek a felállítása, amelyek biztosítják a fogyasztói jogok érvényesülésének feltételeit. Az Európai Unió alapelve közé tartoznak az áruk szabad mozgásának elve. Szintén alapelv a személyek szabad mozgáshoz kapcsolódó jog. Csatlakozásunk az Unióhoz többek között azt is azt eredményezte, hogy jelentősen könnyebbé vált az Unión belüli utazás, vásárlás. Mind gyakrabban van lehetőségünk az uniós országokban, hogy kedvezményes szolgáltatásokat vegyünk igénybe, olcsóbban vásároljunk valamit. Ahhoz azonban, hogy mindezt nyugodt szívvel megtehessük, szükséges, hogy az esetleg felmerülő fogyasztói problémákkal legyen kihez fordulni. Magyarországi vásárlás esetén a válasz egyszerű, hiszen a blokkal (nyugtával, jótállási jeggyel) nyugodtan visszamehetünk oda, ahol a terméket vásároltuk vagy a szolgáltatást igénybe vettük. Mindezt megtehetjük külföldi vásárlás esetén is, de ez általában (földrajzi, nyelvi okok miatt) nehézségbe ütközhet.

A külföldi vásárlással, szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan felmerülő problémákat határon átnyúló fogyasztói panaszoknak nevezzük. E panaszok tekintetében problémát jelenthet, hogy mindig a szolgáltatás helyszíne szerinti szabályok az irányadók. Vagyis ausztriai vásárlás esetén az osztrák-, spanyolországi nyaralás esetén a spanyol jog szerint érvényesíthetjük igényünket. Feltehetőleg nincs olyan fogyasztó, aki minden uniós tagállam fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályait ismerné. A határon átnyúló fogyasztói panaszok érvényesítésére más tagállambeli fórum előtt kerül sor, ezért az egyes fogyasztó – részben a rendszer ismeretlensége, részen az esetleges nyelvi nehézségek miatt – fokozottan kiszolgáltatott helyzetben van.

A határon átnyúló panaszok orvoslásának elősegítése érdekében, az Európai Bizottság Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága támogatásával kerültek kialakításra az Európai Fogyasztói Központok, s nemrég megnyílt a magyar iroda is. A határon átnyúló fogyasztóvédelmi problémákkal kapcsolatban tehát ezentúl új lehetőség áll a rendelkezésünkre. Feladataikról és hatáskörükről részletesen a honlapjukon lehet tájékozódni: http://www.efk.hu/…u/index.html.

Bemutatkozás

Az Országgyűlési Könyvtár a törvényhozás könyvtára, ugyanakkor nyilvános országos jogi szakkönyvtár is. Műemlék környezetben modern szolgáltatásokkal vár minden 18 év feletti magyar és külföldi állampolgárt. Az első alkalommal történő, valamint az olvasójegy érvényességének lejártát követő első belépéséhez előzetes bejelentkezés szükséges, melyet a könyvtár honlapján történő webes regisztrációval lehet megtenni.

A könyvtár fő gyűjtőkörei az állam- és jogtudomány, a politikatudomány és a modern kori egyetemes történelem. A könyvtár a hazai szakirodalmat ezekben a témákban a teljességre törekedve, a külföldi szakirodalmat pedig a lehető legszélesebb körben gyűjti. E mellett az újkori egyetemes történelem, a magyar történelem, a közgazdaságtan, a szociológia és a statisztikatudomány kiadványait válogatva gyűjti a könyvtár.

Különlegessé teszik a könyvtárat gyűjteményei. A Magyar Parlamenti Gyűjteményben Magyarországon a legnagyobb teljességgel érhetők el a magyar és az erdélyi országgyűlések történeti dokumentumai, e mellett válogatva gyűjti a könyvtár egyes külföldi országok parlamentjeinek dokumentumait. Az Országgyűlési Könyvtárban működik az ENSZ Letéti Gyűjtemény és az Európai Unió Letéti Gyűjteménye is. A könyvtár gyűjti a szervezetek hivatalos kiadványait, valamint a rájuk vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalmat. A könyvtár gyűjteményeinek sorában becses helyet foglal el a muzeális könyvek gyűjteménye, amely megközelítőleg 8000 művet tartalmaz és amelynek egy része már digitális formában is elérhető.

A könyvtár állománya több mint 700 ezer kötet. A 130 férőhelyes nagy olvasóteremben 30 számítógépes munkaállomás áll az olvasók rendelkezésére és közel 40 000 kötetes kézikönyvtári állományban lehet böngészni.

A könyvtár folyamatosan bővülő online katalógusa elérhető a honlapon. A katalógusban a könyvek, az időszaki kiadványok és a gyűjtemények dokumentumai mellett kereshetők többek között a könyvtárba beérkező magyarországi jogi szakfolyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent cikkek és tanulmányok is.

A kutatást több digitális gyűjtemény és társadalomtudományi online adatbázis is segíti.

Elérhetőségek

Országgyűlési Könyvtár, 1055 Budapest Kossuth tér 1-3.
Tel.: 441-4468
E-mail: info@ogyk.hu
Web: http://www.ogyk.hu