Az Országgyűlési Könyvtár elektronikus hírlevele - 2009. évfolyam XVI. szám

A tartalomból

AKTUÁLIS

 • Könyvtárunk – húsz év után
ÚJ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSAINK
 • JSTORE (Journal Storage): teljes szövegű folyóirat-archívum
GYŰJTEMÉNYEINK
 • 1945 utáni gyűjteményeinkből: a Thim-gyűjtemény és a Gyurikovits-féle országgyűlési kéziratok és könyvek
HÍREK AZ EURÓPAI UNIÓRÓL
 • Januárban indul a spanyol-belga-magyar elnökségi trió
KÖNYVAJÁNLÓ
 • Válogatás a magyar EU-elnökség szakirodalmából
MINDENNAPJAINK
 • Nyitva tartásunk az ünnepek idején:
 • december 21. 9.00–13.00
 • december 22–23. 9.00–20.00
 • december 24–27 ZÁRVA
 • december 28. 9.00–13.00
 • december 29–30. 9.00–20.00
 • december 31– január 3. ZÁRVA
 • Nyitás: 2010. január 4. (hétfő)

Januárban indul hazánk elnökségi triója

2011. január 1. és június 30. között Magyarország látja el az Európai Unió Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) soros elnökségét, szoros együttműködésben az elnökségi trió másik két tagjával, a megelőző két elnökséget adó Spanyolországgal és Belgiummal.

A soros elnökség nemcsak különleges kihívás és felelősség, hanem lehetőség is Magyarország számára. Ebben a félévben hazánknak a tagállamok közös érdekeinek, az Unió egészének a szolgálatában kell cselekednie. A soros elnökség elsősorban az Unió politikai irányítását, az Unió Tanácsának a működtetését, az uniós intézmények közötti kapcsolattartás feladatát, valamint az Unió képviseletét jelenti. Az EU politikai irányítása a tizennyolc hónapos csoportos elnökségi program és a 2011 első félévi magyar soros elnökségi program végrehajtásán keresztül valósul meg. A soros elnökség sikere az Unió politikai napirendjén szereplő kérdésekben kitűzött célok elérésében rejlik.

Az elnökségi felkészülés – a Kormány döntéseinek, valamint az uniós követelményeknek megfelelően – az érintett tárcák bevonásával 2007 elején megkezdődött, jó ütemben halad, és egyre több területre terjed ki. A felkészülés ütemezésénél fontos szempont, hogy hazánknak már 2010 elejétől, a csoportos elnökség kezdetétől be kell kapcsolódnia az elnökségi trió munkájába, szorosan együtt kell működnie Spanyolországgal és Belgiummal, majd biztosítania kell a folytonosságot a magyar elnökség során.

A Kormány 2007 májusában elfogadta a 2011. első félévi magyar EU-elnökség előkészítésével összefüggő feladatok ütemezéséről szóló 2079/2007. (V. 11.) Korm. határozatot. Ebben rendelkezett a felkészülés szervezeti kereteiről, koordinációs és felelősségi rendjéről, valamint főbb szakaszairól. Az elnökségi felkészülés kormányzati koordinációs mechanizmusa a tagállami működésre épül. A Kormány politikai döntéshozó testületként a miniszterelnök vezetésével létrehozta az EU-elnökség Bizottságot. Az elnökségi felkészülés kormányzati koordinációját a Külügyminisztérium végzi, a Miniszterelnöki Hivatallal és a többi tárcával együttműködve. A felkészülés aktuális kérdéseit rendszeresen napirendjére tűzi az Államtitkári Értekezlet. A felkészülés szakmai, operatív szintje az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB).

A magyar EU-elnökségi felkészülést a Kormány nyitott, párbeszédre épülő folyamatként kezeli. A külügyminiszter és a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter a Kormány nevében rendszeresen tájékoztatja az Országgyűlés illetékes bizottságait az elnökség előkészítéséről, fejleményeiről. A Kormány és az Országgyűlés elnökségi felkészüléssel kapcsolatos egyeztetésének fő fóruma az öt parlamenti párt egyetértésével 2008 márciusában létrehozott EU-elnökségi munkacsoport. A munkacsoport tagjai a frakcióvezető-helyettesek, a Kormányt állandó meghívottként a külügyminiszter képviseli. A munkacsoport az elnökségi felkészülés időszaka alatt működik. Feladata a felkészüléssel összefüggő legfontosabb hazai teendőkkel kapcsolatos egyeztetés, együttműködés, közös álláspont kialakítása. Titkárságát a Külügyminisztériummal együttműködve adja az Országgyűlés Külügyi Hivatala.

Az elnökségi feladatok ellátása jól felkészült köztisztviselői karral lehet sikeres. A Kormány 2007 decemberében fogadta el a 2011-es magyar EU-elnökség ellátásával összefüggő egyes humánpolitikai feladatokról szóló 2249/2007. (XII. 23.) Korm. határozatot, valamint az EU soros magyar elnökségében közvetlenül résztvevők kiválasztásáról, képzéséről és anyagi elismeréséről szóló 374/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet. A döntések az elnökségi feladatokhoz igazítottan határozzák meg az elnökségi stáb kiválasztásának feltételeit, a felkészítésüket szolgáló képzési stratégia fő elemeit.

Spanyolország, Belgium és Magyarország szoros, újszerű együttműködést kíván kialakítani a trió együttműködés keretében. A közös politikai felelősségvállalás kifejezése érdekében a három ország közös pályázatot írt ki 2008. november 18-án egy közös, 18 hónapon keresztül érvényes logó megtervezésére, amely az állandó közös elem mellett félévente változó nemzeti elemet is tartalmaz. Közös elnökségi logóra még nem volt példa az unió történetében, a három állam ezzel hagyományt kíván teremteni. Megkezdődtek az egyeztetések a csoportos elnökség tizennyolc hónapos programjáról. A csoportos elnökség programját az Általános és Külkapcsolatok Tanácsának a 2009. novemberi ülésén kellett bemutatni, és a 2009. decemberi Európai Tanács fogadja el. A csoportos elnökség rövid stratégiai, és az egyes uniós, közösségi politikákat külön-külön ismertető operatív programot készít. Emellett minden elnökség számára adott a lehetőség, hogy féléves programot is kidolgozzon. Az elnökségi program mellett 2011-re ki kell alakítani az elnökségi naptárat is.

A magyar elnökségi félév prioritásait, hangsúlyait az Unió általános haladási irányával, és a csoportos elnökségi munkaprogrammal összhangban kell meghatározni. Lehetőség nyílik azonban arra is, hogy a magyar félévnek sajátos jellege, hangsúlya legyen. A magyar elnökségi programot 2010 tavaszára kell elkészíteni.

Bemutatkozás

Az Országgyűlési Könyvtár a törvényhozás könyvtára, ugyanakkor nyilvános országos jogi szakkönyvtár is. Műemlék környezetben modern szolgáltatásokkal vár minden 18 év feletti magyar és külföldi állampolgárt. Az első alkalommal történő, valamint az olvasójegy érvényességének lejártát követő első belépéséhez előzetes bejelentkezés szükséges, melyet a könyvtár honlapján történő webes regisztrációval lehet megtenni.

A könyvtár fő gyűjtőkörei az állam- és jogtudomány, a politikatudomány és a modern kori egyetemes történelem. A könyvtár a hazai szakirodalmat ezekben a témákban a teljességre törekedve, a külföldi szakirodalmat pedig a lehető legszélesebb körben gyűjti. E mellett az újkori egyetemes történelem, a magyar történelem, a közgazdaságtan, a szociológia és a statisztikatudomány kiadványait válogatva gyűjti a könyvtár.

Különlegessé teszik a könyvtárat gyűjteményei. A Magyar Parlamenti Gyűjteményben Magyarországon a legnagyobb teljességgel érhetők el a magyar és az erdélyi országgyűlések történeti dokumentumai, e mellett válogatva gyűjti a könyvtár egyes külföldi országok parlamentjeinek dokumentumait. Az Országgyűlési Könyvtárban működik az ENSZ Letéti Gyűjtemény és az Európai Unió Letéti Gyűjteménye is. A könyvtár gyűjti a szervezetek hivatalos kiadványait, valamint a rájuk vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalmat. A könyvtár gyűjteményeinek sorában becses helyet foglal el a muzeális könyvek gyűjteménye, amely megközelítőleg 8000 művet tartalmaz és amelynek egy része már digitális formában is elérhető.

A könyvtár állománya több mint 700 ezer kötet. A 130 férőhelyes nagy olvasóteremben 30 számítógépes munkaállomás áll az olvasók rendelkezésére és közel 40 000 kötetes kézikönyvtári állományban lehet böngészni.

A könyvtár folyamatosan bővülő online katalógusa elérhető a honlapon. A katalógusban a könyvek, az időszaki kiadványok és a gyűjtemények dokumentumai mellett kereshetők többek között a könyvtárba beérkező magyarországi jogi szakfolyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent cikkek és tanulmányok is.

A kutatást több digitális gyűjtemény és társadalomtudományi online adatbázis is segíti.

Elérhetőségek

Országgyűlési Könyvtár, 1055 Budapest Kossuth tér 1-3.
Tel.: 441-4468
E-mail: info@ogyk.hu
Web: http://www.ogyk.hu