Az Országgyűlési Könyvtár elektronikus hírlevele - 2006. évfolyam II. szám

A tartalomból

Elolvasásra ajánljuk...

 • William J. Dobson: The Day Nothing Much Changed. = A nap, amikor nem sok minden változott.
In: Foreign Policy. September-October 2006. pp.22-25. / OGYK jelzet: A4/6896

2001. szeptember 11. után mindenhol azt lehetett hallani: megváltozott a világ, semmi nem olyan többé, mint azelőtt. De valóban ez a helyzet? A szerző számos példával bizonyítja, hogy a világ ugyanolyan, mint szeptember 10-én volt...

 • UK Politics and the Internet - The First Decade. = Az Egyesült Királyság és az Internet. Az első évtized.
In: Parliamentary Affairs. Vol.59. No.2. April 2006. (Tematikus szám) / OGYK jelzet: A4/7256

A Parliamentary Affairs című folyóirat tematikus száma bevezetőjét a következő idézettel kezdi: "A világháló a világ egyetlen működő politikai anarchiája, de hamarosan a demokrácia legfontosabb eszközévé válhat azzal, hogy bárki számára bárhonnan hozzáférést nyújt mások információihoz és véleményéhez." Írásaikban a szerzők az Internet egyesült királyságbeli elterjedését, használatát, a demokráciában betöltött szerepét, annak lehetőségeit elemzik.

A lapban többek között a következő cikkek olvashatók:
 • Introduction: The potential of the Internet revisited / Stephen Ward, Thierry Vedel
 • The idea of electronic democracy: origins, visions and questions / Thierry Vedel
 • Electrifying democracy? 10 years of policy and practice / Scott Wright
 • E-government in Britain - a decade on / Helen Margetts
 • Terrorism and the Internet: new media - new threat? / Maura Conway
 • The Internet and the public: online and offline political participation in the United Kingdom / Corinna di Gennaro, William Dutton
 • Networks, markets and hierarchies: governance and regulation of the UK Internet / Richard Collins
 • Mirosław Wyrzykowski - Agnieszka Cieleń: Presidential Elements in Government. Poland – semi-presidentialism or ‘rationalised parliamentarianism’? = Elnöki jegyek a kormányban. Lengyelország - fél-prezidencializmus vagy racionalizált parlamentizmus?
In: European Constitutional Law Review. Vol.2. Issue 2. 2006. pp. 253-267. / OGYK jelzet: A4/16.208

A szerzőpáros írása áttekintést ad a lengyel alkotmánytörténetről, kiemelve az 1990-es évek elején zajló politikai történéseket, melyek az 1997-es alkotmányhoz vezettek. Bemutatja a lengyel alkotmányos rendszert, részletezi annak elemeit és azok hatáskörét is.

 • Tracey C. German: Le conflict en Ossétie-du-Sud: la Géorgie contre la Russie. = A dél-oszét konfliktus. Grúzia Oroszország ellen.
In: Politique Étrangère. 1.2006. pp. 51-64. / OGYK jelzet: A4/7071

A londoni King's College professzora cikkében Oroszország és Grúzia a dél-oszétiai és abháziai elszakadó tartományok miatti egyre rosszabbodó kapcsolatára fókuszál. A grúz szeparatista törekvések már túlhaladtak a belső területi vitákon: regionális és nemzetközi kihatásaik is vannak, s az orosz-grúz kapcsolatok fejlődésének legfőbb akadályaivá váltak. A katonai harcok erősödése egyre inkább veszélyezteti a kaukázusi régió illékony stabilitását.

 • Marina Glamotchak - Diane Masson: Kosovo: le débat du statut. = Koszovó : státusvita.
In: Politique Étrangère. 1.2006. pp. 147-158. / OGYK jelzet: A4/7071

Koszovó ma is Szerbia része, ugyanakkor igyekszik megtartani szuverenitása egyes elemeit. A Koszovóban élő albán nemzetiségű többség teljes függetlenséget akar Belgrádtól. Noha számos, az ENSZ által meghatározott kívánalom még nem teljesült - pl. a decentralizáció, a menekültek visszatérése, a kisebbségek védelme -, 2005 novembere óta folynak a hivatalos tárgyalások Koszovó státuszát illetően. A nemzetközi közösség három alapelv mentén tárgyal: a tartomány nem kerülhet vissza abba a helyzetbe, amelyben korábban volt; nem szakadhat el és nem egyesülhet más állammal; illetve, hogy olyan megoldást kell találni, amely mindkét fél számára elfogadható. A folyamatban ugyanakkor az egész régió stabilitása kockán forog...

 • Steven Wheatley: The Security Council, Democratic Legitimacy and Regime Change in Iraq. = A Biztonsági Tanács, demokratikus legitimitás és rendszerváltás Irakban.
In: European Journal of International Law. Vol.17. No.3. 2006. pp. 531-551. / OGYK jelzet: A4/16.109

A cikk az iraki politikai átmenetet a nemzetközi jog felől vizsgálja, s a Biztonsági Tanács döntéseinek fényében tekinti át az Irakban zajló politikai folyamatokat.

 • Georges Vallindas: New Directions in EC Competition Policy: The Case of Merger Control. = Az uniós versenypolitika új irányai.
In: European Law Journal. Sept.2006, Vol. 12. Issue 5, pp. 636-660. / OGYK jelzet: 16.146

A cikk az Európai Unió versenyjogának két új irányát vizsgálja az összefonódások ellenőrzésén keresztül. Az első tényeken alapuló, mivel a Bizottság az új szabályozásban elfogadta a gazdasági elemzés növekvő szerepének elvét. A másik irány azt kutatja, hogy az EU versenyjoga milyen szerepet tud játszani a Lisszaboni Stratégia célkitűzéseinek elérésében.

 • René de Nevers: The Geneva Conventions and New Wars. = A Genfi Konvenciók és az új típusú háborúk.
In: Political Science Quarterly. Fall 2006, Vol. 121. Issue 3, pp. 369-395. / OGYK jelzet: A4/7029

A siracusai egyetem professzora cikkében azt vizsgálja, hogy a háborúk és az azokban résztvevő harcosok (beleértve a magánvállalatokat és a gyerekeket is) hogyan illeszkednek a Genfi Konvenciók kereteibe. A szerző meggyőződése, hogy a Konvenciókat felül kell vizsgálni, s át kell alakítani ahhoz, hogy a háború kifejezés szélesebb értelmezésére is alkalmazhatók legyenek.

 • Brit vita a nukleáris fegyverekről. Tematikus szám.
In: International Affairs. Vol.82. No.4. July 2006. / OGYK jelzet: A4/7031

Nagy-Britannia az 1950-es évek óta nukleáris nagyhatalom. Jelenlegi négy, Trident D-5 rakétákkal felszerelt atom-tengeralattjáróját azonban le kell cserélnie a közeljövőben, s ez számos kérdést vet fel az állami szervek és a szakértők körében. A helyzet megoldására - a brit kormány kezdeményezésére - nemzeti vita kezdődött az nukleáris fegyverek és felszerelések beszerzését illetően. Az International Affairs tematikus száma cikkeivel e vitához kapcsolódik.

A lapban a következő írások olvashatók:
 • The future of United Kingdom nuclear weapons: shaping the debate / Michael Quinlan
 • Comfort blanket or weapon of war: what a Tridens is for? / Michael MccGwire
 • Big boats and bigger skimmers: determining Britain's role in the Long War / Paul Rogers
 • Nuclear disarmament versus peace in the twenty-first century / Julian Lewis
 • The economics of UK nuclear weapons policy / Keith Hartley
 • Labour and the bomb: the first 80 years / Len Scott
 • France's new nuclear doctrine / David S. Yost
 • Rebels without a cause: North Korea, Iran and the NPT / Wade L. Huntley
 • Destination unknown: Rokkasho and the international future of nuclear reprocessing / William Walker
 • Jürgen Dieringer: Die ungarischen Parlamentswahlen vom 9./23. April 2006. = A 2006. április 9-i és 23-i magyarországi országgyűlési választások.
In: Südosteuropa. Vol.54. No.2. 2006. pp.147-163. / OGYK jelzet: A4/6488

Magyarországon az 1990. évi választások óta először fordult elő, hogy a kormányt - egy szociálliberális koalíciót - megerősítettek hivatalában. Az eddig legnagyobb frakciójú MSZP csupán négy mandátummal maradt el az abszolút többségtől, s az SZDSZ-szel újra koalícióra lépett. A cikk szól a parlamenti mandátumok megoszlásáról, elemzi a választási eredményeket, a magyar pártok és a pártrendszer társadalmi és intézményi tényezőit, összeveti Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor kampánystratégiáját, valamint a pártok választási programjait.

Bemutatkozás

Az Országgyűlési Könyvtár a törvényhozás könyvtára, ugyanakkor nyilvános országos jogi szakkönyvtár is. Műemlék környezetben modern szolgáltatásokkal vár minden 18 év feletti magyar és külföldi állampolgárt. Az első alkalommal történő, valamint az olvasójegy érvényességének lejártát követő első belépéséhez előzetes bejelentkezés szükséges, melyet a könyvtár honlapján történő webes regisztrációval lehet megtenni.

A könyvtár fő gyűjtőkörei az állam- és jogtudomány, a politikatudomány és a modern kori egyetemes történelem. A könyvtár a hazai szakirodalmat ezekben a témákban a teljességre törekedve, a külföldi szakirodalmat pedig a lehető legszélesebb körben gyűjti. E mellett az újkori egyetemes történelem, a magyar történelem, a közgazdaságtan, a szociológia és a statisztikatudomány kiadványait válogatva gyűjti a könyvtár.

Különlegessé teszik a könyvtárat gyűjteményei. A Magyar Parlamenti Gyűjteményben Magyarországon a legnagyobb teljességgel érhetők el a magyar és az erdélyi országgyűlések történeti dokumentumai, e mellett válogatva gyűjti a könyvtár egyes külföldi országok parlamentjeinek dokumentumait. Az Országgyűlési Könyvtárban működik az ENSZ Letéti Gyűjtemény és az Európai Unió Letéti Gyűjteménye is. A könyvtár gyűjti a szervezetek hivatalos kiadványait, valamint a rájuk vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalmat. A könyvtár gyűjteményeinek sorában becses helyet foglal el a muzeális könyvek gyűjteménye, amely megközelítőleg 8000 művet tartalmaz és amelynek egy része már digitális formában is elérhető.

A könyvtár állománya több mint 700 ezer kötet. A 130 férőhelyes nagy olvasóteremben 30 számítógépes munkaállomás áll az olvasók rendelkezésére és közel 40 000 kötetes kézikönyvtári állományban lehet böngészni.

A könyvtár folyamatosan bővülő online katalógusa elérhető a honlapon. A katalógusban a könyvek, az időszaki kiadványok és a gyűjtemények dokumentumai mellett kereshetők többek között a könyvtárba beérkező magyarországi jogi szakfolyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent cikkek és tanulmányok is.

A kutatást több digitális gyűjtemény és társadalomtudományi online adatbázis is segíti.

Elérhetőségek

Országgyűlési Könyvtár, 1055 Budapest Kossuth tér 1-3.
Tel.: 441-4468
E-mail: info@ogyk.hu
Web: http://www.ogyk.hu