Az Országgyűlési Könyvtár elektronikus hírlevele - 2007. évfolyam III. szám

A tartalomból

 • Aktuális: A Kormány 2007. évi tavaszi törvényalkotási programja
 • Különgyűjteményeink: Az Európai Unió Letéti Gyűjteménye
 • Új adatbázisaink
 • Válogatás új külföldi beszerzéseinkből
 • Elolvasásra ajánljuk
 • Mindennapjaink: Új beléptetési rendszer
Elolvasásra ajánljuk...
 • Julia Bock: The subject of the 1956 Hungarian revolution in American academic libraries.
In: East European Quarterly. Vol.XL. No.4. December 2006. pp. 443-466. / OGYK jelzet: 7358

A cikk egy előadás szerkesztett változata. Az előadás 2006. áprilisában hangzott el a bloomingtoni Indiana Egyetemen szervezett konferencián, melynek témája az 1956-os magyar forradalom volt. A magyar származású szerző áttekinti az amerikai egyetemi könyvtárakban a témában fellelhető kiadványokat, s ezzel mintegy alapbibliográfiát ad az 1956-os forradalom szakirodalmának tanulmányozásához.

 • Ross Douthat: They made America.
In: The Atlantic. December 2006. Vol.298. No.5. pp. 58-78. / OGYK jelzet: A4/7162

Kik voltak az amerikai történelem legbefolyásosabb személyiségei? Ezt a kérdést tette fel a The Atlantic tíz neves történésznek. Az első száz listáját közli a lap múlt évi utolsó száma, kiegészítve néhány szakterület (pl. építészet, irodalom, filmgyártás, zene) mélyebb elemzésével.

 • F. Stephen Larrabee: Danger and opportunity in Eastern Europe.
In: Foreign Affrairs. November / December 2006. pp. 117-131. / OGYK jelzet: A4/7032

A nacionalista és populista erők megerősödése Kelet-Európában, Oroszország erősödésével párhuzamosan, veszélyezteti az európai integrációs törekvéseket, gyengíti a NATO-t, erodálja a kontinens stabilitását, s károsítja az amerikai érdekeket. Az Európa-projekt, az erős és egységes Európa ugyanakkor mindenki, így Washington érdeke is....

 • William Langewiesche: How to get a nuclear bomb?
In: The Atlantic. December 2006. Vol.298. No.5. pp. 80-98. / OGYK jelzet: A4/7162

Hogyan juthatunk hozzá egy atombombához? Nem is olyan nehezen. A cikk szerzője körülnézett a világban, s feltérképezte a terroristák lehetőségeit...

 • Schwerpunkt : Die Konfliktgemeinschaft - Deutschland und die Visegrádstaaten.
In: Osteuropa. 2006. vol.56. no.10. / OGYK jelzet: 15280

Az Osteuropa tematikus számában megjelent írás a Közép-Európa koncepció és a regionális integráció elemzésére vállalkozik. Hogyan alakult a Visegrádi Országok egymás közti viszonya az uniós csatlakozás után, s milyen hatással volt ez a Németországgal való kapcsolataikra? Hogyan látja Németország a visegrádiakat?

 • Thomas von Ahn: Demokratie oder Strasse? Fragiloe Stabilität in Ungarn.
In: Osteuropa. 2006. vol.56. no.10. pp. 89-103. / OGYK jelzet: A4/15280

A cikk a 2006. őszi magyarországi tüntetéssorozat elemzésére vállalkozik, amelynek során kitér az MSZP és a Fidesz választási harcára és ígéreteire; a kormány reformintézkedésire; a zavargások történelmi hátterére és az 1956-os forradalom évfordulójával kapcsolatos összefüggésekre.

 • Jan Ruzicka - Michal Koran: Totgesagte leben Länger. Die Visegrád-Gruppe nach dem EU-Beitritt
In: Osteuropa. 2006. vol.56. no.10. pp.27-39. / OGYK jelzet: A4/15280

A közép-kelet-európai országok, különösen a Négyek között megindult regionális kooperáció közös intézmények híján halasztódni látszott. Ennek ellenére azonban megindult az országok közötti szakpolitikai egyeztetés, s mind több területen erősödik a kooperáció. 2000 óta pedig működik a Nemzetközi Visegrádi Alap is...

Bemutatkozás

Az Országgyűlési Könyvtár a törvényhozás könyvtára, ugyanakkor nyilvános országos jogi szakkönyvtár is. Műemlék környezetben modern szolgáltatásokkal vár minden 18 év feletti magyar és külföldi állampolgárt. Az első alkalommal történő, valamint az olvasójegy érvényességének lejártát követő első belépéséhez előzetes bejelentkezés szükséges, melyet a könyvtár honlapján történő webes regisztrációval lehet megtenni.

A könyvtár fő gyűjtőkörei az állam- és jogtudomány, a politikatudomány és a modern kori egyetemes történelem. A könyvtár a hazai szakirodalmat ezekben a témákban a teljességre törekedve, a külföldi szakirodalmat pedig a lehető legszélesebb körben gyűjti. E mellett az újkori egyetemes történelem, a magyar történelem, a közgazdaságtan, a szociológia és a statisztikatudomány kiadványait válogatva gyűjti a könyvtár.

Különlegessé teszik a könyvtárat gyűjteményei. A Magyar Parlamenti Gyűjteményben Magyarországon a legnagyobb teljességgel érhetők el a magyar és az erdélyi országgyűlések történeti dokumentumai, e mellett válogatva gyűjti a könyvtár egyes külföldi országok parlamentjeinek dokumentumait. Az Országgyűlési Könyvtárban működik az ENSZ Letéti Gyűjtemény és az Európai Unió Letéti Gyűjteménye is. A könyvtár gyűjti a szervezetek hivatalos kiadványait, valamint a rájuk vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalmat. A könyvtár gyűjteményeinek sorában becses helyet foglal el a muzeális könyvek gyűjteménye, amely megközelítőleg 8000 művet tartalmaz és amelynek egy része már digitális formában is elérhető.

A könyvtár állománya több mint 700 ezer kötet. A 130 férőhelyes nagy olvasóteremben 30 számítógépes munkaállomás áll az olvasók rendelkezésére és közel 40 000 kötetes kézikönyvtári állományban lehet böngészni.

A könyvtár folyamatosan bővülő online katalógusa elérhető a honlapon. A katalógusban a könyvek, az időszaki kiadványok és a gyűjtemények dokumentumai mellett kereshetők többek között a könyvtárba beérkező magyarországi jogi szakfolyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent cikkek és tanulmányok is.

A kutatást több digitális gyűjtemény és társadalomtudományi online adatbázis is segíti.

Elérhetőségek

Országgyűlési Könyvtár, 1055 Budapest Kossuth tér 1-3.
Tel.: 441-4468
E-mail: info@ogyk.hu
Web: http://www.ogyk.hu