Az Országgyűlési Könyvtár elektronikus hírlevele - 2007. évfolyam IV. szám

A tartalomból

 • 2007 az esélyegyenlőség éve az Európai Unióban
 • Muzeális értékű dokumentumok gyűjteménye (MÉD)
 • International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)
 • Keesing's Worldwide Online
 • Xrefer Plus
 • Válogatás új külföldi beszerzéseinkből
 • Elolvasásra ajánljuk...
 • Megváltozott a könyvtárba való belépés módja
 • Képzés az ELTE ÁJK politológia szakos hallgatói számára
 • Másolási szolgáltatás a könyvtárban
Elolvasásra ajánljuk...
 • Schwarze, Gisbert: Including aviation into the European Union's Emission Trading Scheme.
In: European Environmental Law Review. 2007. Vol.16. No.1. pp.10-22. / OGYK jelzet: A4/16.123

Bár a légiközlekedés egyike az éghajlatváltozás legjelentősebb okozóinak, mégsem vonatkozik rá az EU emisszió-kereskedelmi terve. Az Európai Bizottság ezen kíván változtatni a 2006. végén beterjesztett javaslatával. A cikk áttekinti a klímaváltozásról szóló ENSZ-egyezményt, a Kyotói Jegyzőkönyvet és a közösségi jog vonatkozó szabályozását, valamint a jogi akadályokat: a kétoldalú légügyi egyezményeket. (Forrás: Külföldi jogi adatbázis)

 • Hobbelen, Hein - Harris, Victoria - Dominguez, Ignacio: The increasing importance of EC state aid rules in the communications and media sectors = Az EK állami támogatásokra vonatkozó szabályainak növekvő fontossága a kommunikációs és médiaszektorban.
In: European Competition Law Review. 2007. Vol.28. No.2. pp.101-115. / OGYK jelzet: 15.444

Az elmúlt években az Európai Bizottság egyre aktívabban alkalmazza az EK állami támogatásokra vonatkozó szabályozását a kommunikációs és médiaszektorban. A cikk a Bizottság tevékenységét három területen vizsgálja: a közszolgálati műsorszórás állami finanszírozása; a digitális technológiára való áttérés ösztönzését szolgáló állami finanszírozás; és a szélessávú projektek közfinanszírozása. (Forrás: Külföldi jogi adatbázis)

 • Krejci, Heinz: Zur Schiedsrichterhaftung = A választottbírói felelősség.
In: Österreichische Juristen-Zeitung. 2007. Vol. 62. No.3. pp.87-98. / OGYK jelzet: A4/7612

A cikk a bíró eljárási hiba miatti felelősségét vizsgálja a választottbírói eljárásban: a választottbírói kártérítés mértéke, a felelősség kizárása és határai, a büntetőjogba ütköző magatartás esetei. (Forrás: Külföldi jogi adatbázis)

 • Rubel, Alan: Privacy and the the USA Patriot Act. Rights, the value of rights and autonomy = Magánélet és az amerikai hazafias törvény. Jogok, a jogok értéke és az autonómia.
In: Law and Philosophy. 2007. Vol.26. No.2. pp.119-159. / OGYK jelzet: A4/15.495

A 2001. szeptember 11. után érvényesülő amerikai jogalkotási elvek bizonyos bizonyítékszerzési módok használatát megkönnyítették. Kérdés, mennyiben korlátozza ez a magánélethez való jogot? (Forrás: Külföldi jogi adatbázis)

 • Westen, Peter: Two rules of legality in criminal law = A legalitás két szabálya a büntetőjogban.
In: Law and Philosophy. 2007. Vol.26. No.3. pp.229-305. / OGYK jelzet: A4/15.495

A legalitás elve a büntetőjogban - ellentétben a szakirodalomban élő konszenzussal - független a bűnösségtől. A cikk a két büntetőjogi alapelv joghatás szerinti és jogelméleti vizsgálatára vállalkozott. (Forrás: Külföldi jogi adatbázis)

 • Reinhart, Oliver: Das gläserne Amt. Das Informatiosfreiheitsgesetz als Jedermannrecht auf Akteneinsicht = Az átlátható hivatal. Az információ szabadságáról szóló törvény mint minden embert megillető jog az ügyiratokba való betekintésre.
In: Die Öffentliche Verwaltung. 2007. Vol.60. No.1. pp.18-24. / OGYK jelzet: A4/6600

Az információ szabadságáról szóló törvény érvényesülése a közigazgatásban, különös tekintettel a közbeszerzési eljárási információhoz való hozzájutás lehetőségeire. (Forrás: Külföldi jogi adatbázis)

 • Jud, Brigitta: Neuere rechtsprechung zum Konsumentenschutz = A fogyasztóvédelem legújabb joggyakorlata.
In: Österreichische Juristen-Zeitung. 2007. Vol. 62. No.1. pp.1-16. / OGYK jelzet: A4/7612

A fogyasztóvédelem szempontjainak érvényesülése az osztrák polgári joggyakorlatban. (Forrás: Külföldi jogi adatbázis)

Bemutatkozás

Az Országgyűlési Könyvtár a törvényhozás könyvtára, ugyanakkor nyilvános országos jogi szakkönyvtár is. Műemlék környezetben modern szolgáltatásokkal vár minden 18 év feletti magyar és külföldi állampolgárt. Az első alkalommal történő, valamint az olvasójegy érvényességének lejártát követő első belépéséhez előzetes bejelentkezés szükséges, melyet a könyvtár honlapján történő webes regisztrációval lehet megtenni.

A könyvtár fő gyűjtőkörei az állam- és jogtudomány, a politikatudomány és a modern kori egyetemes történelem. A könyvtár a hazai szakirodalmat ezekben a témákban a teljességre törekedve, a külföldi szakirodalmat pedig a lehető legszélesebb körben gyűjti. E mellett az újkori egyetemes történelem, a magyar történelem, a közgazdaságtan, a szociológia és a statisztikatudomány kiadványait válogatva gyűjti a könyvtár.

Különlegessé teszik a könyvtárat gyűjteményei. A Magyar Parlamenti Gyűjteményben Magyarországon a legnagyobb teljességgel érhetők el a magyar és az erdélyi országgyűlések történeti dokumentumai, e mellett válogatva gyűjti a könyvtár egyes külföldi országok parlamentjeinek dokumentumait. Az Országgyűlési Könyvtárban működik az ENSZ Letéti Gyűjtemény és az Európai Unió Letéti Gyűjteménye is. A könyvtár gyűjti a szervezetek hivatalos kiadványait, valamint a rájuk vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalmat. A könyvtár gyűjteményeinek sorában becses helyet foglal el a muzeális könyvek gyűjteménye, amely megközelítőleg 8000 művet tartalmaz és amelynek egy része már digitális formában is elérhető.

A könyvtár állománya több mint 700 ezer kötet. A 130 férőhelyes nagy olvasóteremben 30 számítógépes munkaállomás áll az olvasók rendelkezésére és közel 40 000 kötetes kézikönyvtári állományban lehet böngészni.

A könyvtár folyamatosan bővülő online katalógusa elérhető a honlapon. A katalógusban a könyvek, az időszaki kiadványok és a gyűjtemények dokumentumai mellett kereshetők többek között a könyvtárba beérkező magyarországi jogi szakfolyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent cikkek és tanulmányok is.

A kutatást több digitális gyűjtemény és társadalomtudományi online adatbázis is segíti.

Elérhetőségek

Országgyűlési Könyvtár, 1055 Budapest Kossuth tér 1-3.
Tel.: 441-4468
E-mail: info@ogyk.hu
Web: http://www.ogyk.hu