Az Országgyűlési Könyvtár elektronikus hírlevele - 2007. évfolyam V. szám

A tartalomból

 • Az ónodi országgyűlés 300. évfordulója
 • Parlamenti dokumentumok az Országgyűlési Könyvtár honlapján
 • Világpolitikai Információs Adatbázis
 • Válogatás új angol, német és francia nyelvű beszerzéseinkből
 • Elolvasására ajánljuk: jogtudomány, politikatudomány, történettudomány
 • A könyvtárhasználati felmérés első eredménye: állománybővítés az Olvasóteremben
 • Nyári nyitvatartási rend
Elolvasásra ajánljuk...
 • Radtke, Henning: Der strafrechtliche Amsträgerbegriff une neue Kooperationsformen zwischen der öffentlichen Hand und Privaten (Public Private Partnership) im Bereich der Daseinsvorsorge = A hivatalos személy büntetőjogi fogalma és az új együttműködési formák a közhatalom és a magánvállalkozások között (PPP) az alapellátás körében.
In: Neue Zeitschrift für Strafrecht. Vol.27. No.2. 2007. pp.57-62. / OGYK jelzet: A4/15.941

A cikk a hivatalos személy fogalmát és a büntetőjogi felelősségét próbálja meghatározni a közigazgatási feladatok kiszerződése, magánosítása fényében, az európai közbeszerzési joggal való összefüggésben.
(Forrás: Külföldi jogi adatbázis)

 • Meisels, Tamar: Combatants - lawful and unlawful = Jogosan és jogtalanul háborúzók.
In: Law and Philosophy. Vol.26. No.1. 2007. pp.31-65. / OGYK jelzet: A4/15.495

A jogtalanul harcolókra nem vonatkoznak a Genfi Egyezmények, és nem jár nekik büntetőjogi védelem sem. Ráadásul a terrorista megítélése más, mint más jogtalanul harcolóké (gerillák, szabadságharcosok), hiszen semmilyen szabályt nem tart be (pl. ki lehet a támadás célpontja), de ha elfogták, már neki is kijár az emberi jogi védelem.
(Forrás: Külföldi jogi adatbázis)

 • Hoffmeister, Frank: Outsider or frontrunner? Recent developments under international and European law on the status of the European Union in international organisations and treaty bodies = Kívülálló vagy élenjáró? Az Európai Unió nemzetközi szervezetekben és egyezmények testületeiben betöltött státuszára vonatkozó legfrissebb fejlemények a nemzetközi és az európai jog alapján.
In: Common Market Law Review. Vol.44. No.1. 2007. pp.41-68. / OGYK jelzet: A4/6833

Az írás az Európai Unió nemzetközi fórumokon betöltött szerepét elemzi a nemzetközi és európai jog fényében, különös tekintettel az Európai Parlament helyzetének, szerepének változására.
(Forrás: Külföldi jogi adatbázis)

 • Nolte, Jakob: Staatliche Verpflichtung zur Befreiung deutscher Geiseln im Ausland? = Állami kötelesség-e a német túszok kiszabadítása külföldön?
In: Die Öffentliche Verwaltung. Vol.60. No.5. 2007. pp.186-195. / OGYK jelzet: A4/6600

A szerző azt vizsgálja, hogy mit tehet, és mit kell tennie az államnak akkor, ha állampolgárát túszul ejtik külföldön; meddig terjed a konzuli segítség szükséghelyzetben; milyen mérlegelési szempontjai lehetnek a kormánynak a német állampolgárok kiszabadítása ügyében.
(Forrás: Külföldi jogi adatbázis)

 • Gas, Tonio: Darf der Staat töten? = Szabad-e az államnak ölnie?
In: Die Polizei. Vol.98. No.2. 2007. pp.33-43. / OGYK jelzet: A4/16.026

Joga van-e a rendőrnek és a katonának terrorelhárítás vagy egyéb bel- vagy külföldi bevetés során életet kioltani? Megengedhető és indokolható-e a "halálos lövés" végszükségben? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a szerző.
(Forrás: Külföldi jogi adatbázis)

 • Salas, Sofia de: La publicité abusive sur l'internet : Quelques reflexions sur le phenomène du "spam" dans la perspective des institutions européennes et de la legislation espagnole. = Törvényellenes reklám az interneten : néhány megjegyzés a "spam" jelenségével kapcsolatban az európai intézmények és a spanyol jogalkotás tükrében.
In: European Review of Private Law. Vol. 15. No.2. 2007. pp.185-204. / OGYK jelzet: A4/16.131

A különböző internetes reklámgyakorlatokra és különösen a spam-ek küldésére vonatkozó jogi szabályozás spanyolországi megoldásait mutatja be az írás. A spanyol jog az amerikaitól eltérően tiltja a kéretlen elektronikus levelek küldését, ugyanakkor már meglévő kereskedelmi kapcsolatokban (amelyekben a cég jogosan jutott hozzá a vásárló adataihoz) megengedi a termékeket és szolgáltatásokat reklámozó üzeneteket.
(Forrás: Külföldi jogi adatbázis)

 • Weller, Marc-Philippe: Die Haftung von Fussballverein für Randale und Rassismus = A futball-egyesületek felelőssége a randalizmusért és a rasszista viselkedésért.
In: Neue Juristische Wochenschrift. Vol.60. No.14. 2007. pp.960-964. / OGYK jelzet: A4/7301

Meddig terjed a sporteseményt rendező szervezet kártérítési felelőssége a randalírozó szurkolók okozta károkért, a közlekedés biztosításáért? Felróhatók-e a jogszabálysértések a rendezvény szervezői ellen? Megakadályozhatják-e az egyesületek a rasszista megnyilvánulásokat?
(Forrás: Külföldi jogi adatbázis)

 • Stollmann, Frank - Hermanns, Caspar David: Die jüngere Rechtsprechung zum Krankenhausrecht = A kórházakkal kapcsolatos legújabb joggyakorlat.
In: Deutsches Verwaltungsblatt. Vol.122. No.8. 2007. pp.475-488. / OGYK jelzet: A4/6601

A cikk a kórházak tervezésének, üzemeltetésének és finanszírozásának legfrissebb jogi vonatkozásait vizsgálja.

Bemutatkozás

Az Országgyűlési Könyvtár a törvényhozás könyvtára, ugyanakkor nyilvános országos jogi szakkönyvtár is. Műemlék környezetben modern szolgáltatásokkal vár minden 18 év feletti magyar és külföldi állampolgárt. Az első alkalommal történő, valamint az olvasójegy érvényességének lejártát követő első belépéséhez előzetes bejelentkezés szükséges, melyet a könyvtár honlapján történő webes regisztrációval lehet megtenni.

A könyvtár fő gyűjtőkörei az állam- és jogtudomány, a politikatudomány és a modern kori egyetemes történelem. A könyvtár a hazai szakirodalmat ezekben a témákban a teljességre törekedve, a külföldi szakirodalmat pedig a lehető legszélesebb körben gyűjti. E mellett az újkori egyetemes történelem, a magyar történelem, a közgazdaságtan, a szociológia és a statisztikatudomány kiadványait válogatva gyűjti a könyvtár.

Különlegessé teszik a könyvtárat gyűjteményei. A Magyar Parlamenti Gyűjteményben Magyarországon a legnagyobb teljességgel érhetők el a magyar és az erdélyi országgyűlések történeti dokumentumai, e mellett válogatva gyűjti a könyvtár egyes külföldi országok parlamentjeinek dokumentumait. Az Országgyűlési Könyvtárban működik az ENSZ Letéti Gyűjtemény és az Európai Unió Letéti Gyűjteménye is. A könyvtár gyűjti a szervezetek hivatalos kiadványait, valamint a rájuk vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalmat. A könyvtár gyűjteményeinek sorában becses helyet foglal el a muzeális könyvek gyűjteménye, amely megközelítőleg 8000 művet tartalmaz és amelynek egy része már digitális formában is elérhető.

A könyvtár állománya több mint 700 ezer kötet. A 130 férőhelyes nagy olvasóteremben 30 számítógépes munkaállomás áll az olvasók rendelkezésére és közel 40 000 kötetes kézikönyvtári állományban lehet böngészni.

A könyvtár folyamatosan bővülő online katalógusa elérhető a honlapon. A katalógusban a könyvek, az időszaki kiadványok és a gyűjtemények dokumentumai mellett kereshetők többek között a könyvtárba beérkező magyarországi jogi szakfolyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent cikkek és tanulmányok is.

A kutatást több digitális gyűjtemény és társadalomtudományi online adatbázis is segíti.

Elérhetőségek

Országgyűlési Könyvtár, 1055 Budapest Kossuth tér 1-3.
Tel.: 441-4468
E-mail: info@ogyk.hu
Web: http://www.ogyk.hu