Az Országgyűlési Könyvtár elektronikus hírlevele - 2007. évfolyam VI. szám

A tartalomból

 • AKTUÁLIS
 • Az Országgyűlés 2007. évi ülésszaka
 • Európai Unió - Kormányközi Konferencia 2007
 • AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR SAJÁT ÉPÍTÉSŰ ADATBÁZISAI
 • Külföldi Jogi Szakirodalmi Adatbázis
 • VÁLOGATÁS ÚJ, KÜLFÖLDI BESZERZÉSEINKBŐL
 • angol nyelven, német nyelven, francia nyelven
 • ELOLVASÁSRA AJÁNLJUK
 • jogtudomány, politikatudomány, történettudomány
 • MINDENNAPJAINK
Elolvasásra ajánljuk...
 • Busch, Christoph: Rechte Internationale. Die neue ITS-Fraktion im Europaparlament. = Nemzetközi jog. Az új ITS (Identität, Tradition, Souveränität = Identitás, Hagyomány, Szuverenitás) frakció az Európai Parlamentben.
In: Blätter für deutsche und internatione Politik. No.3. 2007. pp.320-328. / A4/6755

2007 elején új, Európai Unió ellenes képviselőcsoport alakult az Európai Parlamentben. A szerző írásában ennek ellentmondásait és költségeit vizsgálja, külön elemezve a szélsőjobboldalinak mondott képviselők csoportos megjelenésének hatásait az európai politikára és az Európai Parlament működésére.

 • Glauben, Paul J.: Der Schutz staatlicher und privater Geheimnisse im Spannungsfeld parlamentarischer Untersuchungen = Az állam- és magántitkok védelme a parlamenti vizsgálatok ütközőpontjában.
In: Die Öffentliche Verwaltung. Vol. 60. No.4. 2007. pp.149-154. / OGYK jelzet: A4/6600

A titok fogalmának meghatározása után a cikk az állam- és magántitkok védelmét vizsgálja a különböző parlamenti vizsgálóbizottságok eljárásaiban, kitérve a titokvédelem biztosításának eszközeire is.

 • Herlin-Karnell, Ester: Recent developments in the area of European criminal law = A legújabb fejlemények az európai büntetőjogban.
In: Maastrich Journal of European Comparative Law. Vol.14. No.1. 2007. pp.15-37. / OGYK jelzet: A4/16.143

A szerző rövid áttekintést ad az európai büntetőjog területén bekövetkezett legújabb változásokról, s részletesen elemez néhány, az Európai Bíróság által 2005-ben hozott, a büntetőjog szempontjából fontos döntést (Berlusconi, Pupino).

 • Lazowski, Adam: And then they were twenty-seven... A legal appraisal of the sixth accession treaty = És végül huszonheten lettek... A hatodik csatlakozási szerződés jogi értékelése.
In: Common Market Law Review. Vol.44. No.2. 2007. pp.401-430. / OGYK jelzet: A4/6833

A szerző részletesen elemzi a 2005. évi csatlakozási szerződést, s annak hatását az EU intézményi keretére, valamint az emiatt bekövetkező intézményi változásokra. Foglalkozik a szerződés védzáradékaival és az átmeneti időszakok kérdésével éppúgy, mint Románia és Bulgária csatlakozásának az EU külső kapcsolataira gyakorolt hatásával.

 • Storr, Stefan: Die Vorschlage der EU-Kommission zur Verschärfung der Unbundling-Vorschriften im Energiesektor. In: Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht.
Vol.18. No.8. 2007. pp.232-237. / OGYK jelzet: A4/15.920

A cikk az energiaszolgáltatási versenyt vizsgálja az Európai Unió belső piacán.

 • Schlarmann, Hans - Spiegel, Jan-Peter: Terror und kleine Ende. Konsequenzen der EG-Verordnungen zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus für in Deutschland tätige Unternehmen. = Terror és nincs vége. A nemzetközi terrorizmus elleni harcra vonatkozó EK-rendeletek következményei a Németországban tevékenykedő vállalatokra.
In: Neue Juristische Wochenschrift. Vol.60. No.13. 2007. pp.870-875. / OGYK jelzet: A4/7301A cikk az Európai Unió terrorizmus elleni rendeletének érvényesítését vizsgálja, különös tekintettel a terroristagyanús személyek és szervezetek üzleti kapcsolataira.
 • Zilioli, Chiara - Selmayr, Martin: The constitutional status of the European Central Bank = Az Európai Központi Bank alkotmányos helyzete.
In: Common Market Law Review. Vol.44. No.2. 2007. pp.355-399. / OGYK jelzet: A4/6833

Nyolc év telt el az Európai Központi Bank (EKB) megalapítása óta. Ezalatt az Európai Unió viharos időszakot élt át, a Bank azonban szinte érintetlen maradt - ez lényegében az EKB monetáris politikája stabilitásának és folytonosságának záloga. A cikk részletesen elemzi az EKB működésének alkotmányos alapjait, az erre vonatkozó elméleti vitákat, s az Alkotmányos Szerződésnek az EKB-ra vonatkozó rendelkezéseit.

Bemutatkozás

Az Országgyűlési Könyvtár a törvényhozás könyvtára, ugyanakkor nyilvános országos jogi szakkönyvtár is. Műemlék környezetben modern szolgáltatásokkal vár minden 18 év feletti magyar és külföldi állampolgárt. Az első alkalommal történő, valamint az olvasójegy érvényességének lejártát követő első belépéséhez előzetes bejelentkezés szükséges, melyet a könyvtár honlapján történő webes regisztrációval lehet megtenni.

A könyvtár fő gyűjtőkörei az állam- és jogtudomány, a politikatudomány és a modern kori egyetemes történelem. A könyvtár a hazai szakirodalmat ezekben a témákban a teljességre törekedve, a külföldi szakirodalmat pedig a lehető legszélesebb körben gyűjti. E mellett az újkori egyetemes történelem, a magyar történelem, a közgazdaságtan, a szociológia és a statisztikatudomány kiadványait válogatva gyűjti a könyvtár.

Különlegessé teszik a könyvtárat gyűjteményei. A Magyar Parlamenti Gyűjteményben Magyarországon a legnagyobb teljességgel érhetők el a magyar és az erdélyi országgyűlések történeti dokumentumai, e mellett válogatva gyűjti a könyvtár egyes külföldi országok parlamentjeinek dokumentumait. Az Országgyűlési Könyvtárban működik az ENSZ Letéti Gyűjtemény és az Európai Unió Letéti Gyűjteménye is. A könyvtár gyűjti a szervezetek hivatalos kiadványait, valamint a rájuk vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalmat. A könyvtár gyűjteményeinek sorában becses helyet foglal el a muzeális könyvek gyűjteménye, amely megközelítőleg 8000 művet tartalmaz és amelynek egy része már digitális formában is elérhető.

A könyvtár állománya több mint 700 ezer kötet. A 130 férőhelyes nagy olvasóteremben 30 számítógépes munkaállomás áll az olvasók rendelkezésére és közel 40 000 kötetes kézikönyvtári állományban lehet böngészni.

A könyvtár folyamatosan bővülő online katalógusa elérhető a honlapon. A katalógusban a könyvek, az időszaki kiadványok és a gyűjtemények dokumentumai mellett kereshetők többek között a könyvtárba beérkező magyarországi jogi szakfolyóiratokban és tanulmánykötetekben megjelent cikkek és tanulmányok is.

A kutatást több digitális gyűjtemény és társadalomtudományi online adatbázis is segíti.

Elérhetőségek

Országgyűlési Könyvtár, 1055 Budapest Kossuth tér 1-3.
Tel.: 441-4468
E-mail: info@ogyk.hu
Web: http://www.ogyk.hu