Áttekintés a számítógépeken, az Interneten terjedõ kártevõ-programokról és készítõikrõl.

A jog kevés területen adós annyira válaszokkal, mint a számítógépes bûnözés. Ennek -elsõsorban látványossága, és jó médiaértéke miatt- egyik legismertebb területe a vírusírás, amire a magyar BTK. sem tartalmaz speciális tényállást. A BTK. 300/C.§-ában található számítógépes csalás (300/C. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett, vagy kárt okozva valamely számítógépes adatfeldolgozás eredményét a program megváltoztatásával, törléssel, téves vagy hiányos adatok betáplálásával, illetve egyéb, meg nem engedett mûveletek végzésével befolyásolja, bûntettet követ el, és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.) áll legközelebb a jelenséghez.

Manapság a világháló felhasználóinak az életét leginkább az e-mail formájában terjedõ féregvírusok keserítik meg. Ezek egyik elsõ képviselõje volt a Melissa nevû, mely 1999. végén garázdálkodott. A harmincegy éves programozó-alkotó, David Smith volt az elsõ ember, aki ellen valaha büntetõeljárás indult kompjútervírus-terjesztésért az USA-ban. A következõ szörnyszülött az I love you-vírus volt, ami 2000. tavaszán bukkant fel. Egy Fülöp-szigeteki banki alkalmazott, Reonel Ramones számlájára írták a hatóságok, bár késõbb, ügyészségi szakaszban bizonyítékok hiányában az eljárást megszüntették.

2000. májusában a német szövetségi igazságügyminisztérium a legújabb vírustámadások nyomán világszerte érvényes büntetõjogszabályok bevezetését szorgalmazta. Az internetes bûnözés ellen Otto Schily (SPD) német szövetségi belügyminiszter nyilatkozata szerint elsõsorban a technikai védelmet kell erõsíteni, és csak ezután jöhet szóba a törvényi szabályozás megváltoztatása.

A szerelemvírus-nak sok követõje akadt, ezek közül az egyik volt a teniszcsillagról elnevezett Kournikova, melynek holland íróját már 2001 júniusában állították bíróság elé. Manapság a Code Red, és a Sircam borzolja a kedélyeket, mely utóbbinak az a rossz tulajdonsága is megvan az adatállományok károsításán kívül, hogy e-mailben szétküldi a számítógépen tárolt adatfájlokat. Ez a képessége több kormányhivatal és cég titkos iratait tette illetéktelenek számára elérhetõvé.

A vírusok, és általában a számítástechnikai hadviselés nemcsak otthonülõ programozók, és zseniális tinédzserek játékai. Komoly figyelmet fordít rá minden nagyhatalom, olyannyira, hogy az izraeli-palesztín konfliktusnak közismerten vannak internetes vonatkozásai, és gyakran beszélnek a Kína és az USA között a neten bonyolódó, új hidegháborúról.

A jogi szabályozás egyébként már nem sokat várat magára. Egy Európa Tanács által kezdeményezett nemzetközi egyezményt -melyhez várhatóan többen is csatlakoznak majd a tagállamokon kívül- ezév õszén, Budapesten fognak aláírni, legalábbis a júniusi Kriminálexpón kiadott szándéknyilatkozat szerint.

Megjegyzés: A számítógépes vírusok és “fejlõdéstörténetük” iránt érdeklõdõk haszonnal forgathatják Dr. Galántai Zoltán A nagy adatrablás c. könyvét.