Részlet a szakdolgozat bevezetõjébõl: “Az önkormányzatoknak történetileg két alaptípusa alakult ki. Az egyik valamilyen tevékenység, érdekérvényesítés, esetleg meghatározott közösségi célok azonossága alapján szervezõdött meg, így a testületi, illetve szakmai – funkcionális önkormányzat megjelölést kapta; ilyenek voltak pl. a céhek. Az önkormányzat másik fajtájának szervezõdésében a területi, térségi kapcsolatok jutottak meghatározó szerephez, így ezeket települési vagy területi, egységesen pedig helyi önkormányzat elnevezéssel illetjük. Országunk történelmében ilyenek voltak pl. a vármegyék. A szabályozási jog, tehát a rendelet- vagy statútumalkotás joga minden önkormányzat alapvetõ jogosultsága, az önkormányzás jogának legfõbb garanciája. Egy közösség önkormányzásának elismerése elõbb – utóbb a szabályozási jog elismerését is maga után vonja. A történelem során így az önkormányzat mindkét típusát megillette ezen jog; a témából adódóan azonban csak a területi egységek rendeletalkotásának vizsgálata szükséges.”