“E dolgozat célja, hogy olyan jogrendszerekre hivja fel a figyelmet, amelyeknek az ismertetése legtöbbször elmarad a közismert “jogcsaládok” bemutatása mellett. Nem igényel szakmai beavatottságot a római-germán jogcsalád, a common law vagy akár a szocialista jogok fogalmának ismerete és talán a vallási és hagyományos jogrendszerek tanulmányozása is elsõsorban élénk érdeklõdést feltételez a tõlünk idegen jogok iránt, mint csupán kötelezõ szakmai felkészülést. …”