“A munkajogviszony a munkajog alfája és omegája, ez jelöli ki az egész munkajogi rendszer kereteit. A munkajoggal foglalkozó könyvek, cikkek többsége tulajdonképpen evidenciának tekinti a munkaviszonyt. Ez ésszerû, hiszen nem kezdõdhet minden cikk azzal, hogy definiálja és elhatárolja a munkajogviszonyt a szóba jöhetõ egyéb területektõl. Olyan ez, mint egy fizikai példa, ahol feltételezzük, hogy a hõmérséklet és a nyomás ismert és nem változik. Ha ezzel a hasonlattal élünk, akkor ez a dolgozat éppen ezeket az állandónak tekintett értékeket veszi górcsõ alá. …”

A dolgozat a XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Állam- és Jogtudományi szekciójában a Magyar Ügyvédi Kamara különdíját kapta meg.