Már a XX. Század elejétõl világossá vált, hogy a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok sokkal szélesebb körben jutnak szerephez, mint addig bármikor. Eddigre a világ legtávolabbi pontjait is felfedezték, a gazdasági kapcsolatok pedig valóban világ méreteket öltöttek. Kétség nem fér hozzá, hogy az adás-vételi szerzõdés e gazdasági kapcsolatok legfõbb mozgató rugója, és minden további kereskedelmi tevékenység erre épül, illetve ebbõl fejlõdött ki. Az elméleti és gyakorlati szakemberek tisztában voltak vele, hogy a nemzetközi adás-vétel egységes szabályozása a világ összes kereskedelmi kapcsolatára kihatással lesz. Ezért már a múlt század elején megkezdõdtek a diplomáciai tárgyalások egy esetleges adás-vételi kódex elfogadásáról.

Ma már tudjuk, hogy közel egy évszázad kellett az egységes szabályok megalkotásához, elfogadásához, és a tényleges szabályozáshoz.

A következõkben e hosszas törekvésekrõl, majd magának az Egyezménynek a létrejöttérõl kívánok írni.