Levelezõ tagozatos jogászhallgatókat viszonylag ritkán választanak a kutatók elemzésük tárgyául, vizsgálataikat többnyire nappali tagozatokon, a jogászképzés elsõdleges és legmeghatározóbb bázisán folytatják. Ugyanakkor a Debreceni Egyetem Jogi Kara is évente nagy létszámú önköltséges évfolyamokat indít, melyek sajátos társadalmi összetétele – rétegzõdése – valamint a résztvevõk majdani diplomájuk felhasználására vonatkozó elképzelése – pályaképe – önmagukban is megalapozzák az önálló vizsgálatok sorát.

Jelen tanulmány e két jellemzõt elõtérbe helyezve kívánja bemutatni a levelezõ tagozatos jogászhallgatók társadalmát, melynek alapjául a Debreceni Egyetemen 2003. szeptember elsején, az elsõ évesek beiratkozásakor elvégzett kérdõíves adatgyûjtés szolgált