“Dolgozatom terjedelmi határait figyelembe véve, a teljesség igénye nélkül kívánom áttekinteni a nemi erkölcs elleni erõszakos bûncselekmények haza jogi szabályozásának történetét.”

A szerzõ a dolgozatot a Miskolci Egyetem III. éves levelezõs hallgatójaként, évfolyamdolgozat címén készítette el. A BRFK II. Kerületi Rendõrkapitányságán bûnügyi vizsgálóként dolgozik.